הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון – תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק), התשס"ח
29/07/2008
 
 

בשנת 2005 המליצה ועדת שיינין לקיים שירותי פינוי של נפגעי תאונות דרכים באמצעות מסוק (להלן – פינוי מוסק), וזאת כדי להגדיל את סיכויי ההצלה של נפגעי תאונות דרכים, בייחוד באזורי הפריפריה,  המרוחקים מבתי חולים ומנקודות ההזנקה של מגן דוד אדום. הוועדה הצביעה על נחיצותו של הפינוי המוסק כשירות מציל חיים. 

לאחרונה, נוצרה האפשרות לפינוי נפגעים בתאונות דרכים באמצעות מסוקים. הפינוי המוסק הוכיח את נחיצותו לא רק כשירות מציל חיים, אלא גם כחיוני להעברת הנפגעים למרכזי טראומה המרוחקים מאזור התאונה. יצוין כי רק במהלך שמונה חודשים נערכו כ-77 פינויים מוסקים של נפגעי תאונות דרכים בצפון. באזור הדרום במשך חודשיים בהם התקיים הפינוי המוסק, נערכו כ-45 פינויים. מחצית מהנפגעים פונו אל מחלקות טיפול נמרץ. ההחלטה לבצע פינוי מוסק מתקבלת אך ורק על ידי הצוות הרפואי שהוזנק למקום האירוע בהתאם לנחיצותו. 

מוצע לתקן את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975, כדילהבטיח שנפגע אשר פונה באמצעות מסוק יוכל לקבל החזר עבור הוצאה זו ממי שחייב בפיצויים, וזאת תוך 60 ימים מקבלת דרישתו בכתב.כמו כן, התיקון המוצע עשוי להבטיח את התשלום לגורם המפנה.

  הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון – תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד