הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון – תחולה), התשס"ח
22/07/2008
 
 

חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס' 7), התשנ"ו-1996 (להלן – תיקון מס' 7), קובע כי עקרת בית ואלמנה בת-קצבה יהיו מבוטחות, בסייגים שונים, גם לעניין פרק י"א לחוק ויהיו זכאיות לקצבת זקנה מכוחו.
אולם החוק, במתכונתו הנוכחית, יוצר אי שוויון בין עקרות הבית הקשישות, שכן הזכאות לקצבת הזקנה חלה על עקרת הבית או אלמנה בת-קצבה, רק במידה ומלאו להן 65 שנים עם כניסת תיקון מס' 7 לתוקף(בתאריך 1/1/1996). הווה אומר שעקרת בית או אלמנה בת-קצבה, שנולדו לפני 31/12/1930, אינן זכאיות לקצבת זקנה.

אי שוויון נוסף מתקיים בין עקרות בית, שעלו ארצה ומקבלות קצבת זקנה שלא מכוח החוק, ללא תלות בגילן, לבין עקרות בית תושבות ישראל, שנולדו לפני  31/12/1930.

מוצע איפה, לתקן את תיקון מס' 7 לחוק העיקרי, כך שיחול על עקרת בית או אלמנה בת-קצבה, אף אם נולדו לפני 31/12/1930.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון – תחולה), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד