הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – ריבית מיוחדת), התשס"ח
8/07/2008
 
 

לאחרונה אנו עדים לתופעה החוזרת על עצמה של חברות ביטוח המחליטות שלא לשלם את תשלומי הביטוח למוטב בהעלאת טענות שונות אשר חלקן נוגעות בחוסר תום לב. חברות הביטוח מעדיפות לגרור את המבוטחים להליך משפטי ארוך, שאורכו נאמד כיום בשנתיים, אשר במהלכו מנסות לסגור עם המבוטח על תשלום סכום מופחת, המגיע עד למחצית סכום התביעה, תוך עוגמת נפש מתמשכת של המבוטח. אמנם יש סעיף בחוק חוזה הביטוח המאפשר לבית המשפט להטיל על חברות הביטוח קנס בצורת ריבית מיוחדת על סכומי תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, אך בפועל כמעט ואין שימוש בסעיף זה על ידי בתי המשפט.

החוק כיום מעניק לחברות הביטוח תמריץ שלא לשלם למבוטחים את תשלומי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב, שכן למרות שנמצא במשפט כי תביעת המבוטח מוצדקת, אין חובה על בית המשפט להטיל קנס כאמור על חברות הביטוח.

תיקון החוק נועד להפחית את התמריץ עבור חברות הביטוח לפתוח בהליכים משפטיים במקרים שבהם אין חשש אמיתי לתביעה בחוסר תום לב מצד המבוטח. החוק מטיל על בית המשפט את החובה להטיל קנס על מבטח שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב.

הצעת חוק של ח"כ אמנון כהן

  הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – ריבית מיוחדת), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד