הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשס"ח
2/07/2008
 
 

מצבם הכלכלי של קשישים רבים הינו קשה, ועל כן הם נזקקים לעזרת ילדיהם. הצעת החוק שלפניכם באה על מנת לאפשר לבני משפחה להוציא את כל שיוכלו למען הטיפול הרפואי בהוריהם ובכך להגדיל את היכולת הכלכלית לסיוע של הדור הצעיר בהוריו.

מלבד המוסר הבסיסי המחייב אותנו כחברה לדאוג לרווחתם של קשישי ישראל ולטיפול נאות ומכובד בגיל מתקדם, גדולה אף יותר מחוייבותנו כחברה לדור הקשישים אשר הינם אנשים שבמשך שנות דור בנו את גופי המדינה מראשיתם והם אשר הביאו את המדינה למצב בו אנו מוצאים אותה היום.


  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד