הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – העברת הזכאות), התשס"ח
2/07/2008
 
 

לנוכח פרסומים בתקשורת, לפיהם ישנם עיכובים רבים במתן תשובות לניצולי שואה המבקשים להיות מוכרים כזכאים לקבלת הטבות לפי חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007 (להלן – חוק ההטבות), מוגשת הצעת חוק זו. עיכובים אלה פוגעים גם בניצולי שואה מקבוצות שרק לאחרונה הוחלט להכיר בסבלם בשנות השואה לצורך מתן פיצויים. לאור מצבם הפיזי והנפשי של ניצולי השואה, כל עיכוב בטיפול בבקשתם פוגע בהם באופן חסר תקדים.

לשם מניעת התחושה הציבורית לפיה המדינה אינה עושה דיה לשם שמירה על זכויות ועל כבודם של ניצולי השואה, ולשם שמירת הזכויות שנצברו לניצולי השואה, גם אם נפטרו טרם קבלת הזכויות בפועל, מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת תחויב להמשיך את הטיפול בבקשתו לזכאות לקבלת הטבות לפי חוק ההטבות, גם לאחר מות המבקש. אם יימצא המבקש זכאי לקבלת הטבות לפי החוק, תועבר הזכאות לקבלת ההטבות בעד התקופה שמיום הגשת הבקשה ועד ליום הפטירה, לבן זוגו של ניצול השואה או לקרוב משפחתו. כך, יובטח שכספים השייכים לניצול השואה לא יישארו בקופת המדינה, אלא בידי קרובו.


  הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – העברת הזכאות), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד