הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון – סיוע בדיור והוראות נוספות)
25/06/2008
 
 

מטרת הצעת החוק הינה להבטיח למנטרלי אסון צ'רנוביל – אזרחי ותושבי ישראל, תוספת סיוע צנועה לרכישת דיור.

עם חקיקת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א – 2001 (להלן: חוק המנטרלים) נקבע בסעיף 8(א) לחוק כי גובה תוספת סיוע לרכישת דיור למנטרלי אסון צ'רנוביל ייקבע בתקנות שיתקין שר הבינוי והשיכון באישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת. כוונת חברי הכנסת - יוזמי חוק המנטרלים (ובראשם – ח"כ ד"ר יורי שטרן ז"ל), הייתה כי המנטרלים יזכו למענק דיור סביר. אולם, על אף שעברו כ- 7 שנים מאז נחקק חוק המנטרלים, שר הבינוי והשיכון טרם התקין תקנות שיהיה בהן כדי להניח את דעת הועדה.

במצב דברים זה מוצע לתקן את חוק המנטרלים ולקבוע את גובה הסיוע - מענק חד-פעמי בסך 7,000 ₪, בחוק המנטרלים עצמו. בנוסף, על מנת לא להפלות לרעה את אותם המנטרלים אשר רכשו דירה בישראל לאחר חקיקת חוק המנטרלים, מוצע לקבוע כי המענק החד-פעמי ישולם גם לכל אותם מנטרלים אשר רכשו דיור בשנים לאחר חקיקת חוק המנטרלים וטרם התיקון, ולאלמנות המנטרלים שנפטרו בישראל.
 
לאור הניסיון של כשבע שנים שעברו מאז נחקק חוק המנטרלים ברור היום כי המרכז הרפואי שאמור היה לתפקד לפי סעיף 7 לחוק המנטרלים, אין בו תועלת משמעותית לציבור המנטרלים בישראל. מבקר המדינה בדימוס, השופט אליעזר גולדברג אף אמר, לפני מספר שנים, בישיבת הועדה לביקורת המדינה (בראשה עמד אז ד"ר יורי שטרן ז"ל) כי פעילות המרכז הינה בגדר מחקר, ואינה מהווה מעקב רפואי. אשר על כן, מוצע לבטל את הסעיף 7 לחוק המנטרלים ולקבוע כי התקציב המופנה היום למרכז רפואי (כ- 500,000 ₪ בשנה), ישמש להגדלת המענקים השנתיים למנטרלים, לפי סעיף 9 לחוק המנטרלים. סכום ההגדלה יהיה 351 ₪ בשנה למנטרל. 

להצעת החוק תהיה עלות תקציבית חד-פעמית בסך של כ- 4 מיליון שקלים חדשים (מספר המנטרלים שרכשו דירות עד היום אינו עולה על 600, מתוך מספר כולל של כ- 1300 מנטרלים). מעבר לכך תהיה להצעת החוק עלות תקציבית שנתית שלא תעלה על מאה אלף שקלים חדשים בשנה (שהרי מנטרלים בודדים בלבד צפויים לקנות דיור בישראל בעתיד – זאת נוכח גילם ומצבם של המנטרלים).     

הצעת חוק של ח"כ יוסף שגל ואחרים

  הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון – סיוע בדיור והוראות נוספות)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד