הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בהסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניין)
12/06/2008
 
 

כל התאמה ובנייה בבניין הנדרשות לצורך יצירת נגישות לנכים כרוכות בתכנון ובביצוע הדורשים משאבים כספיים ניכרים.

מטרת הצעת החוק היא להוסיף לפקודת מס הכנסה סעיף אשר יאפשר את ההכרה בהוצאות שהוצאו ליצירת נגישות לנכים בבניין וזאת כהוצאות מותרות בניכוי, אותן ניתן לאמוד במדויק בשנת המס בה יוצאו בפועל ולא כפחת הפרוש על פני תקופה ארוכה ביותר. התיקון המוצע יעודד בעלי נכסים לבצע את הבנייה הייעודית הזו בבנייניהם ויהא בו תרומה רבה למען הציבור, למען הקהילה ולמען קהיליית הנכים בישראל.

בניינים קיימים אשר בנייתם הסתיימה טרם תחולת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 (תוספת שניה) (להלן: "התקנות") וכן בניינים אשר נבנו לאחר תחולת התקנות והוסבו כולם או חלקם לשירות הציבור או הקהילה, לוקים באפשרויות הנגישות לקהל האנשים בעלי מוגבלויות ונכים.

על פי תיקון זה, מי שהוציא הוצאות בביצוע עבודות לבניית ו/או להסדרת שטחים בבניין לרווחת ולנגישות אנשים עם מוגבלויות ונכים, ייחשבו הוצאותיו אלו כהוצאות מותרות בניכוי בשנת המס בה הוצאו בפועל.

הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וגדעון סער

 

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בהסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניין)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד