הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם אבר)
4/06/2008
 
 

חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, מסדיר את נושא תרומות אבר מן החי ומן המת.
התיקון המוצע בזה מבקש לקבוע כי תורם אבר יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
מאגר תורמי האברים מן החי הוא מועט ביותר. על מנת לעודד תרומות אלו יש לסייע לתורם ככל הניתן שלא בדרכי סחר באברים.

אדם אשר תרם מגופו עבור בריאותו של חולה אחר, זכאי וראוי כי מדינת ישראל תכיר במחויבותה כלפיו ותפטור אותו מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי. אין בהטבה זו זיקה כלשהי לסוגיית סחר באברים.

הצעה זו הובאה על ידי משרד הבריאות במהלך דיוני ועדת העבודה הרווחה והבריאות על חוק השתלת אברים כהצעת הממשלה, אך משרד האוצר הגיש עליה הסתייגות שהתקבלה.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם אבר),
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד