הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת ותק), התשס"ח–2008
4/06/2008
 
 

כל אזרח עובד במדינת ישראל משלם למוסד לביטוח לאומי, באמצעות משכורתו, תשלום בעבור קצבת הזקנה שתשולם לו בבוא היום, לאחר שיגיש תביעה לקצבת זקנה למוסד, בצירוף דיווח על 420 חודשי עבודה. כיום, המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת זקנה עבור 35 שנות עבודה, בתוספת 2% לקצבה הבסיסית עבור כל שנה.

יחד עם זאת, תשלום תוספת הוותק לא ניתן עבור עשר שנות העבודה הראשונות, אלא רק מהשנה ה-11 לעבודה ועד ליציאה לגמלאות. כתוצאה מכך תשלום הוותק בעשר השנים הראשונות לעבודה לא נכללים בחישוב גובה התוספת לקצבת הזקנה.

מטרת  הצעת חוק זו היא לתקן את העיוות הקיים בחוק הביטוח הלאומי ולקבוע כי קצבת הזקנה בתוספת 2% לקצבה הבסיסית עבור כל שנה תחושב מהשנה הראשונה לעבודה ולא מהשנה ה-11.
עוד מוצע, לבטל את התקרה של הקצבה שניתן לקבל מכוח סעיף זה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת ותק), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד