הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הענקת קצבאות זקנה ושארים לנשים)
27/05/2008
 
 

לאחרונה היינו עדים לדיווחים רבים על מצבם הכלכלי הקשה של קשישים רבים במדינת ישראל. מדובר באוכלוסיה שרבים ממנה משתייכים לדור מייסדי המדינה, ונלחמו למען קיומה.
העוול שנעשה להם זועק לשמיים שאחת הסיבות העיקריות לעוול זה נעוץ בסעיף 261(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק). בסעיף זה נקבע שעקרת בית אשר זכאית לקבל קצבת זקנה וקצבת שארים, תקבל רק אחת משתי הקצבאות לפי בחירתה.
זהו סעיף אשר מפלח את אוכלוסיית הנשים בהשוואה לאוכלוסיית הגברים משום שגבר אלמן יקבל את קצבת זקנתו במלואה ו-50% מקצבת השארים כנקבע בסעיף 261(א) לחוק.
לכן מוצע בתיקון הנ"ל, להשוות את זכויות הנשים לזכויות הגברים ולהבטיח להן מחיה קלה ובכבוד רב יותר, ולממש את מצוות "והדרת פני זקן".

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הענקת קצבאות זקנה ושארים לנשים)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד