הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה)
25/05/2008
 
 

הצעת החוק נועדה להחמיר עם עברייני תנועה המחנים את רכבם במקומות חנייה המיועדים לאנשים נכים.

סוגיית החנייה היא אחת הבעיות הקשות הניצבות בפני אנשים עם מוגבלות, ולכן מוצע להחמיר את העונשים הננקטים נגד עברייני התנועה על ידי הטלת קנס גבוה של 5000 שקלים חדשים בגין חניה במקום המיועד לחניית אנשים נכים.

בנוסף, מוצע לקבוע כי בעל נכס או מחזיק בנכס, שהקצה מקום חניה לנכים, יגיש בקשה לרשות התמרור המקומית לקבלת היתר להציב תמרור שנקבע לכך לפי פקודת התעבורה, וכן תינתן לו האפשרות לנקוט אמצעים סבירים כנגד מי שחנה בחנייתו הפרטית, לרבות גרירת הרכב החונה וחיוב בעל הרכב בהוצאות הגרירה.

  הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה),
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד