הצעת חוק משק החשמל (תיקון – תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים)
25/05/2008
 
 

אוכלוסיית הנכים הקשישים הינה אוכלוסיית קשת יום, החיה בדוחק רב.
נכים המגיעים לגיל פרישה לא מקבלים את קצבת הנכות במקביל לקצבת הזקנה. במקום זאת, מוחלפת קצבת הנכות בקצבת זקנה, שאליה מתווספת גמלה נוספת לנכה, כהגדרתה בסעיף 251(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, וזאת במידה וקצבת הזקנה נמוכה מקצבת הנכות אותה קיבל הקשיש לפני יציאתו לגמלאות.

נוצר מצב אבסורדי, בו אותם קשישים נכים, המקבלים את קצבת הזקנה לנכה, עוברים את הסף לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בעשרות בודדות של שקלים ועקב כך נשללת מהם קבלת גמלת הבטחת הכנסה עם כל ההטבות הנלוות אליה, כגון הנחה בתשלומי החשמל.

על מנת לנסות להקל, ולו במעט, על מצוקתה הכלכלית של אוכלוסיית הקשישים הנכים, מוצע לקבוע כי תינתן  הנחה של 50% על 400 הקוט"ש הראשונים בצריכה ביתית בתשלומי החשמל לקשישים נכים, בדומה להנחה בתשלומי חשמל אותה מקבלים צרכנים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980.


 

  הצעת חוק משק החשמל (תיקון – תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד