הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רישוי מופחתת למטפלים בנכים)
25/05/2008
 
 

תקנה 272א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, קובעת כי נכה ישלם אגרת רשיון רכב מופחתת כאמור בתוספת הראשונה לתקנות, אם הרכב רשום על שמו, וכן אם הוא עומד בתנאים הנוספים כמפורט בתקנה. מדובר בהנחה משמעותית ביותר, במקום 1245 שקלים חדשים, 22 שקלים חדשים  בלבד. ההנחה ניתנת, לחלופין, אם הרכב רשום על שם האפוטרופוס של הנכה או לבן זוגו.

עם זאת, נכים רבים אשר מטופלים בידי אדם אחר שאינו משמש כאפוטרופוס שלהם או כבני זוגם, אינם יכולים ליהנות מההטבה כיוון שהאדם המטפל בהם אינו מוכר לעניין זה לפי הדין.
הצעת החוק באה לפתור בעיה זו ולאפשר לאדם המטפל בנכה, שאינו נכנס לאחת הקטגוריות כאמור, אך מעניק לו שירותי טיפול וליווי קבועים, ורכבו משמש להסעת הנכה באופן קבוע, ליהנות גם כן מההנחה באגרת הרשיון.

הצעת חוק של ח"כ יורם מרציאנו

  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רישוי מופחתת למטפלים בנכים)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד