הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
25/05/2008
 
 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים אך על פי המצב החוקי הנוכחי הענישה אינה מחמירה או מרתיעה את מפעילי המקומות הציבוריים ונותני השירות. מדינת ישראל חרטה על מגילת עצמאותה כי היא "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". על כן חובה עלינו לשמור על ערכי השוויון ולהעניש את המפלים על בסיס צבע מין ודת וזאת למען יראו וייראו.

מטרתה של הצעת חוק זו להחמיר הענישה המוטלת על העובר על הוראות איסור ההפליה ולהטיל עליו עונש מאסר עד ששה חודשים או לחילופין כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

  הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד