הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשס"ח-2008
3/04/2008
 
 

תופעת האלימות הגואה בחברה הישראלית, ממנה סובלים במיוחד קטינים וחסרי ישע, גורמת לפגיעות פיזיות ונפשיות לטווח ארוך, הן לקורבן והן למשפחתו.
החמרת העונשים בגין תקיפת קטינים וחסרי ישע תוביל להרתעה ותעביר מסר חינוכי נחרץ כי מדינת ישראל והחברה הישראלית, מוקיעה את ניצול מעמדם הפגיע של המותקפים.
חוק העונשין, התשל"ז–1977, מכיר בארבע דרגות חומרה של עבירות אלימות (מהקל לכבד): עבירת התקיפה שעונשה שנתיים מאסר הקבועה בסעיף 379; עבירת הפציעה שעונשה שלוש שנות מאסר הקבועה בסעיף 334; עבירת התקיפה הגורמת חבלה ממשית שעונשה שלוש שנות מאסר הקבועה בסעיף 380; ועבירת החבלה החמורה שעונשה שבע שנות מאסר הקבועה בסעיף 333.
סימן 335 לחוק העונשין עניינו פגיעה בקטינים ובחסרי ישע; סעיף 368ב המצוי בסימן זה קובע כבר כיום נסיבות מיוחדות של תקיפת קטין או חסר ישע, אם התקיפה גרמה לקטין לחבלה של ממש (במקום שלוש שנות המאסר הקבועות בסעיף 380, חמש שנות מאסר). כמו כן, קובע הסעיף כי אם התקיפה גרמה לחבלה חמורה, יהיה העונש שבע שנות מאסר; ואולם, לעניין זה לא מחמיר הסעיף את הענישה, מאחר שזהו העונש הקבוע ממילא בסעיף 333 לחבלה חמורה. יצוין, כי בסעיף זה קבועים עונשים מחמירים עוד יותר, אם העבירה בוצעה על ידי האחראי על הקטין או חסר הישע.
אשר על כן, מוצעים התיקונים הבאים לגבי תקיפת קטינים או חסרי ישע (שלא בידי האחראי עליהם):
התוקף קטין או חסר ישע, עונשו לא יהיה עד שנתיים כקבוע בסעיף 379 אלא עד שלוש שנים, וזאת על דרך קביעת נסיבה מחמירה בסעיף 382 שעניינו נסיבות מחמירות לתקיפות שונות.
הפוצע קטין או חסר ישע, עונשו לא יהיה עד שלוש שנים כקבוע בסעיף 334 אלא עד ארבע שנים, וזאת על דרך קביעת נסיבה מחמירה בסעיף 335 שעניינו נסיבות מחמירות לעבירת הפציעה.
החובל חבלה חמורה בקטין או בחסר ישע, עונשו יהיה עד שמונה שנים, ולא שבע כפי שקבוע היום בסעיף 368ב, שהרי זהו ממילא העונש המרבי על חבלה חמורה בכלל.
בנוסף, מוצע לקבוע כי דינו של מי שמבצע אחת מארבע העבירות האמורות בקטין או בחסר ישע, ולעניין זה אין זה משנה אם בוצעו על ידי האחראי עליו, יהיה העונש לפחות בחלקו, אם לא כולו, מאסר בפועל. ואולם, בית המשפט יוכל לקבוע כי המאסר יהיה כולו על-תנאי מטעמים מיוחדים.

הצעת חוק של ח"כ אורית נוקד

  הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשס"ח-2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד