הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגבלת הפחתת פטור לקצבה מזכה), התשס"ח-2008
3/04/2008
 
 

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה קובע כי גמלאי זכאי לפטור ממס הכנסה על גמלתו בשיעור 35% מהגמלה כאשר התקרה לפטור זה הנה 7000 ₪ לחודש. פטור זה מקוצץ לגמלאי שבתוך  15 השנים שלפני התחלת קבלת הקצבה, קיבל מענקים עבור השנים שבעבורן משולמת הקצבה.
חוק זה אינו מביא בחשבון מה סכום ההטבה ממנה נהנה הגמלאי בזמנו והקיצוץ בגמלה השוטפת לפי חוק זה אינה מוגבלת בתקרת סכום ולמעשה נמשכת עד סוף ימיו של הגמלאי. שלטונות מס הכנסה מנכים מגמלאי אשר גמלתו מקוצצת מידי חודש בחודשו בחשבון מצטבר סכום העולה פי כמה וכמה על סכום ההטבה ממנה נהנה בעבר. חוק זה בא להגביל את הקיצוץ בגמלה השוטפת עד שיגיע לסכום המענק שהתקבל בעבר.

הצעת חוק של ח"כ אלחנן גלזר

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגבלת הפחתת פטור לקצבה מזכה), התשס"ח-2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד