הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – החמרת הענישה), התשס"ח–2008
26/03/2008
 
 

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 (להלן – החוק), מסדיר את העסקתם של עובדים זרים בישראל. סעיף 2(א)(2) לחוק קובע את העונשים בגין העבדת עובד זר ללא היתר.

העבדת עובדים זרים ללא היתר הפכה לנגע מתפשט בישראל. כתוצאה מעבודה לא חוקית זו, בנוסף לבעיות חברתיות ואחרות, קיימת בעיה בהעסקת עובדים חוקיים בתחומים הנזקקים נואשות לעובדים אלו, סיעוד, חקלאות ובנין. הוראות החוק מטילות כיום קנס כספי בלבד על העבדה ללא היתר – דבר שאיננו מרתיע די את המעבידים. לפיכך מוצע להחמיר את הענישה על ידי הטלת ענשי מאסר בפועל על מעביד עובד זר ללא היתר כדין, וזאת בנוסף לקנס הכספי. עונש מאסר הולם את חומרת העברה ומהווה הרתעה ראויה בנסיבות הענין.

הצעת חוק של ח"כ שי חרמש

  הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – החמרת הענישה), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד