הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון – איסור פינוי דייר נזקק על ידי המדינה), התשס"ח–2008
29/01/2008
 
 

חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב–1972, קובע כי אי תשלום דמי שכירות על ידי דייר, מהווה את אחת מהעילות לפינוי הדייר מהמושכר. מוצע כי דיירים מוגנים אשר אין ביכולתם לשלם דמי שכירות או חלק מהם עבור דיירות מוגנת בבעלות המדינה או מי מטעמה, לא יפונו מהדירה בה הם מתגוררים אם מדובר בדיירים אשר זכאים לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה–1995, או לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, או לכל קצבה אחרת המיועדת לנזקקים, כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון.

הצעת חוק של חבר הכנסת אברהים צרצור

  הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון – איסור פינוי דייר נזקק על ידי המדינה), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד