הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – המשך זכאות לקצבת נכות לנכה המתנדב בצה"ל), התשס"ח–2008
29/01/2008
 
 

הצעת חוק זו נועדה לקדם את ההתנדבות של בעלי מוגבלויות לצה"ל. כיום, החוק מונע מהקבוצה הנ"ל לקבל את קצבת הנכות המגיעה להם על פי חוק עם גיוסם לצה"ל, זאת בשל העובדה שהמוסד לביטוח לאומי מאבחן מחדש את אותם מתנדבים נכים ויכול בשל כך להוריד להם את דרגת הנכות ואף לשלול מהם בכלל את אותה קצבה כאמור. קיום חוק זה מקטין את מספר המתנדבים מפאת חששם לאבד את קצבת הנכות עליה הם מתבססים.
יש צורך לעודד אנשים בעלי מוגבלויות להתגייס, על מנת לעזור להם להשתלב בחברה. קידום תרומתם והשתלבותם תורמת לא רק לחברה, אלא לבריאותם הנפשית והפיסית. אין כל סיבה שמדינת ישראל תהיה לרועץ לאותם אנשים בעלי כוונות טובות. כמו כן, הגיוס יכול לשמש כמקפצה להשתלבות במוסדות, בעבודות במשק ובחברה בכלל.
ועל כן מוצע, כי מי שמתנדב לשירות בטחון לא יבדוק אותו המוסד לביטוח לאומי בדרגת אי כושרו להשתכר וכן לא יקטין את דרגת כושרו זו, על מנת לא להקטין או לבטל את קצבת הנכות אותה הם מקבלים ערב התנדבותם לצה"ל.

הצעת חוק של חבר הכנסת יצחק וקנין

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – המשך זכאות לקצבת נכות לנכה המתנדב בצה"ל), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד