הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה לנכה
22/01/2008
 
 

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993, מסמיכות רשות מקומית להעניק הנחה בתשלומי ארנונה להוריו של ילד נכה עד אשר יגיע לגיל 18. נכים רבים מתגוררים בבית הוריהם גם לאחר שעברו את גיל 18, בין השאר, מכיוון שבמקרים רבים הם ממשיכים להיות סמוכים על שולחן הוריהם בגלל מגבלתם הפיזית. לעיתים, אף יש צורך להתאים את הבית לצרכיו של הנכה, והדבר כרוך בהוצאות כספיות מרובות.

הצעת החוק קובעת כי נכה אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה, והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה, או שדרגת אי כושר השתכרותו כאמור נקבעה לו לצמיתות טרם קבלת קצבת הזקנה, יהא זכאי להנחה מסכום הארנונה הכללית, שנקבעה לגבי נכס שהוא מתגורר בו, אף אם אינו המחזיק בנכס, ובלבד שהוא קרוב של המחזיק בנכס.

הצעת חוק של ח"כ חיים אורון

  הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה לנכה
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד