הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון עלות סל הבריאות), התשס"ח–2008
15/01/2008
 
 

בשנים האחרונות נשחק בעקביות סל הבריאות בשל מספר גורמים, כאשר אחד המרכזיים שבהם הוא הערכת תוספת דמוגראפית שנתית לא ריאלית לחלוטין. עקב שחיקה זאת מתקשות קופות החולים להעניק שירותים בסיסיים אותן הן מחויבות להעניק למטופלים, ואזרחי ישראל זוכים לשירות רפואי באיכות אשר פוחתת באופן עקבי.
כאמור, חישוב העדכון השנתי בסל הבריאות כולל מספר מרכיבים, כאשר אחד המרכיבים הוא שינויים דמוגראפיים באוכלוסייה. עם זאת, עדכון של סל הבריאות הוא קטן באופן משמעותי מהגידול האמיתי באוכלוסייה, אשר נובע בין היתר מעלייה בתוחלת החיים הממוצעת. לדוגמא, מ-2005 עד 2007 הוערך לצורכי עדכון סל הבריאות הגידול הדמוגראפי ב 1.13% והחל מ- 2008 הוא כנראה יוערך ב- 0.9%.
על מנת למנוע את השחיקה בעדכון סל הבריאות, מוצע בזאת רף מינימלי של 1.5% לצורך חישוב השינוי הדמוגראפי.

הצעת חוק של קבוצת חברי כנסת

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון עלות סל הבריאות), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד