הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשס"ח–2008
15/01/2008
 
 

האשפוז הסיעודי תוכנן במקור להיכלל בסל הבריאות הממלכתי החל מה-1 בינואר 1998. אולם, הכרסום המתמיד בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, הביא לביטול כוונה זו.
הוצאות האשפוז הסיעודי הם נטל בלתי נסבל על האוכלוסייה הקשישה ועל המשפחות התומכות בנזקקים לאשפוז זה.
הצעת החוק מחזירה את האשפוז הסיעודי לסל הבריאות ומקצה מקורות מימון להוצאה זו על ידי העלאת דמי ביטוח הבריאות מ-5% ל-5.3%. לפי תחשיבי משרד הבריאות יש בהעלאה זו כדי לכסות בעודף את ההוצאה.


הצעת חוק של ח"כ משה שרוני

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד