הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות
18/12/2007
 
 

המהפכה החוקתית החלה בשנת 1992 עם חקיקת חוקי היסוד שעיגנו חלק מזכויות הפרט של תושבי מדינת ישראל וביניהן זכות הקניין.
מהפכה חשובה זו חסרה ואינה שלמה ללא הכרה בזכויות החברתיות של האדם.
מטרת החוק-יסוד המוצע להגן על הזכויות החברתיות של האדם ועל רווחתו, כדי לעגן את הערכים החברתיים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית המושתתת על ערכי השוויון, צדק חברתי וערבות הדדית שבמורשת ישראל.
בין הזכויות החברתיות הזכות של כל תושב במדינת ישראל לקיום בכבוד אנושי ובכלל זה בתחומי העבודה, התעסוקה, השכר ותנאי העבודה ההוגנים ובתחומי הבריאות, החינוך וההשכלה, הדיור ואיכות הסביבה, הרווח החברתית וצרכנות הוגנת ובתחום הביטחון הסוציאלי.
זכויות הפרט חשובות ומהותיות, אך ללא הבטחת זכותו של אדם להתקיים בכבוד אנושי הופכת זכותו לחופש קניין וחירותו לחסרות משמעות.
כחלק מתפיסת עולם דמוקרטית יש לעגן בחוק-יסוד את זכותם של ארגוני עובדים להתאגד, ולהתקשר בהסכמים למען הגנה על ציבור העובדים במדינת ישראל.
ברצוני להדגיש כי הצגת חוק זה תואמת באופן מלא את האמנות הבינלאומיות עליהן חתמה ישראל בנושא.

הצעת חוק של חבר הכנסת עמיר פרץ

  הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד