הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - פיקוח על עובדים זרים של לשכה פרטית), התשס"ח-2007
13/12/2007
 
 

סעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959, מגדיר "אדם בעל מוגבלות" כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים", וזאת על ידי הפנייה להגדרת "אדם בעל מוגבלות" המופיעה בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 .
אותם אנשים בעלי מוגבלות, שרובם הגדול מורכב מקשישים סיעודיים, נאלצים, בדרך כלל, להסתייע במטפלים זרים במשימות הבסיסיות ביותר. הלשכות הפרטיות, אשר מוסדרות בפרק הרביעי לחוק, עוסקות ב"תיווך" ובאספקת עובדים זרים לאותם אנשים בעלי מוגבלות.
היות והאדם בעל המוגבלות נזקק לעובד הזר בפעולות בסיסיות ויום-יומיות, הרי שבדרך כלל העובד הזר נמצא עם אותו אדם לאורך חודשים ולעיתים שנים, במשך כל שעות היממה. אין עוררין על התרומה הרבה של העובדים הזרים לענף הסיעוד ולאותם אנשים בעלי מוגבלות, שלא מסוגלים לתפקד ללא עזרתם. אולם, כשם שתרומתם של העובדים הזרים כה גדולה, הרי שהשהייה הצמודה, הארוכה והשוחקת במחיצתו של האדם בעל המוגבלות, טומנת בחובה גם סכנות רבות – סכנות של ניצול והתעללות באדם מוגבל, לעיתים קשיש, שאין ביכולתו לעשות פעולות בסיסיות, קל וחומר להתנגד להתעללות.
בזמן האחרון, אנו עדים להתגברות התופעה, עליה אנו שומעים חדשות לבקרים, של ניצול, הטרדה מינית והתעללות באנשים עם מוגבלות ו/או בקשישים על ידי מטפלים זרים, התעללות שמגיעה לעיתים אף לרצח.
היות ומדובר בתחום שהוא פרוץ יחסית, מבחינת הפיקוח הרופף על העובדים הזרים, שנתון רובו ככולו ללשכות הפרטיות ולרשויות המקומיות, יש צורך אקוטי בהידוק הפיקוח על הלשכות הפרטיות ובסנקציות משמעותיות כנגד העובד הזר, הלשכה הפרטית ובעל הרישיון במקרה של התעללות. כמובן, שאין אפשרות לפקח במשך 24 שעות על כל המטפלים, אולם, עצם הטלת פיקוח ע"י משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הגברתו והטלת עונשים בגין התעללות, תצמצם את המקרים הנוראיים הללו למינימום, תיצור הרתעה אצל המטפלים הזרים וחברות כוח האדם (הלשכות הפרטיות ובעלי הרישיון) ותגביר את הפיקוח ויעילותו של הלשכות הפרטיות על עובדיהן הזרים.
מוצע לפיכך, להתנות את מתן הרישיון ללשכה פרטית בפיקוח על ידי ביקורת של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה על העובדים הזרים של הלשכות הפרטיות, וזאת לשם מניעת התעללות באותם אנשים בעלי מוגבלות. מוצע כי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יקבע זאת בתקנות, כמו גם את דרכי ביצוע הביקורת ואת הענישה כלפי העובד הזר, הלשכה הפרטית ובעל הרישיון.

הצעת חוק של מספר חברי כנסת

  הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - פיקוח על עובדים זרים של לשכה פרטית), התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד