הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטוח שאירים לאלמן), התשס"ח-2007
27/11/2007
 
 

בחוק הביטוח הלאומי, בפרק י"אשעניינו ביטוח זקנה ושאירים קיימת הבחנה בין אלמן לבין אלמנה לענין הזכאות בקבלת קצבת שאירים.
סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, קובע כי אלמנה זכאית לקבל קצבת שאירים ללא כל מבחנים, ואולם לגבי אלמן קיימים מבחנים כמו מבחן הכנסה: במידה והכנסותיו עולות על כ- 3,900 ₪ (סכום השווה ל-57% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק), הוא אינו זכאי לקצבת שאירים. יתרה מכך, במבחני ההכנסה של אלמן כוללים את כל הכנסותיו; מעבודה-במידה והוא עדיין עובד, מפנסיה ששילם עבורה כל חייו, מקצבת זקנה, מקצבה בגין רדיפת הנאצים וקצבאות אחרות.
הצעת חוק זו באה לתקן את ההבחנה שפוגעת בעיקר באלפי קשישים אלמנים, שהכנסותיהן אינן גבוהות, ואינן עומדות במבחן ההכנסה הקבוע היום בחוק הביטוח הלאומי. ולקבוע כי אלמן, בדומה לאלמנה, יהיה זכאי לקצבת שאירים גם אם לא התקיימו התנאים המפורטים לעיל.

הצעת חוק של חברי הנסת חיים כץ ואחרים

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטוח שאירים לאלמן), התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד