הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - לקות שאינה מגבילה באופן מהותי), התשס"ח-2007
30/10/2007
 
 

חולי סרטן, כמו חולים רבים אחרים רבים נאלצים להתמודד, במקביל למאבק במחלתם, גם עם קשיי פרנסה שנובעים מפיטורים בגלל הטיפולים הרפואיים ובגלל מצבם הרפואי.
ניתן לציין כי למרות שבתקופת מחלתם זכאים למשל חולי הסרטן, להכרה כבעלי נכות זמנית, למרות הפגיעה המזערית בתפקודם אולם כיון שהפגיעה אינה באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים כמתבקש בחוק בית המשפט אינו מכיר בנכותם, כבמוגבלות שבגינה הפיטורין אסורים על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן – החוק).

לנוכח העובדה, שהרוב המכריע של החולים נמצא בגילאי ארבעים שנה ומעלה, סיכויי העסקתם לאחר הבראתם קטנים. כתוצאה מכך, אדם שחלה והבריא נאלץ במקרים רבים להפסיק את עבודתו, והופך לנטל על המדינה.
לאור האמור לעיל, מוצע בזאת להכיר בלקות פיסית, נפשית או שכלית אף אם אין בה כדי להגביל את תפקודו באופן מהותי כגון חולים במחלה ממארת, כמוגבלות שבגינה אין להפלות אדם בהעסקה, בקבלתו לעבודה ובפיטורין בפרק העוסק בתעסוקה בחוק .


הצעת חוק של חברת הכנסת אורית נוקד

  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - לקות שאינה מגבילה באופן מהותי), התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד