הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ח-2007
30/10/2007
 
 

גמלת הסיעוד המשתלמת לפי הוראות פרק ביטוח סיעוד שבחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), ניתנת לזכאים כ"גמלה בעין", באמצעות הגופים שהוכרו כנותני שירותים לעניין זה. הדין הקיים מתיר תשלום גמלה בכסף לידי הזכאי רק כאשר לא ניתן לספק לזכאי שירותי סיעוד והוא גר עם בן משפחה המטפל בו.

מוצע עתה להרחיב את החריג הקבוע בחוק  כך שגם קשיש שניתן לו בביתו טיפול סיעודי בכל שעות היממה, שלא בידי קרוב משפחה – יהא זכאי לקבל את הגמלה בכסף.
כיום, מטפל סיעודי מועסק על ידי חברת כוח אדם, המשמשת גורם מתווך בלבד, וגובה אחוזים נכבדים מהגמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
על פי התיקון המוצע, תשולם הגמלה הכספית ישירות לקשיש הסיעודי הזכאי, ובכך תינתן לו עזרה משמעותית במימון עלותו של המטפל. 

הצעת חוק של קבוצת חברי כנסת

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ח-2
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד