הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ח-2007
30/10/2007
 
 

עיכוב טיסה, ביטול טיסה והרשמת יתר לטיסה בעקבותיה, הינם אירועים המתרחשים לעיתים קרובות. לאחרונה קיבע האיחוד האירופי בחקיקה את הנוהג הקיים בקרב חברות התעופה בגין פיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של ביטול, עיכוב או סירוב לעלות לטיסה. הצעת החוק מבקשת להחיל את הכללים שנקבעו על ידי הפרלמנט האירופי, והאמורים לחול גם על חברות התעופה ומפעילי הטיסות מאירופה לישראל.

החוק המוצע קובע את התנאים מתי מותר למפעיל טיסה לסרב להעלות נוסע לטיסה, וכן כי על מפעיל טיסה לנסות ולאתר בתחילה "מתנדבים" מבין המיועדים לטוס אשר יוותרו על מקומם בטיסה בתמורה להטבות שייתן להם מפעיל הטיסה (סעיף 3). כמו כן, קבועות בחוק הוראות למצבים של  ביטול טיסה, סירוב להעלות לטיסה ועיכוב בטיסה, הנקבעים בהתאם למרחק הטיסה (סעיף 5), בגינם אמור נוסע לקבל פיצוי או סיוע.

החוק המוצע מגדיר את הפיצוי המגיע לנוסע בהתאם למרחק הטיסה בכל אחת מהסיטואציות של סירוב להעלות לטיסה, ביטול ועיכוב בטיסה (סעיף 6), את הזכות להשבת הוצאות במקרה של ביטול טיסה או טיסה חלופית (סעיף 7), וזכויות נוספות המגיעות לנוסע כגון ארוחות וכיבוד, אירוח במלון במקרה של עיכוב ארוך, הסעה, שיחות טלפון וכיוצא באלה (סעיף 8).
החוק המוצע קובע גם את הכללים לגבי זכאות הנוסע לפיצוי במקרה של הפחתה ברמת הכרטיס וזאת בהתאם למרחק הטיסה (סעיף 9), וכן כי על מפעיל טיסה ליתן עדיפות במתן הסיוע לנוסעים עם ניידות מוגבלת או בעלי צרכים מיוחדים (סעיף 10).כמו כן, החוק מחייב את מפעילי הטיסה להביא לידיעת הנוסע את זכויותיו ומגדיר כי יש לעשות זאת באופן ברור ובולט.
עוד מוצע  לקבוע כי תלונות בנוגע למפעילי טיסה ומארגני תיור שאינם פועלים בהתאם להוראות החוק יופנו לממונה על הגנת הצרכן במשרד התעשייה והמסחר, וכי ניתן יהיה להטיל על המפר קנס בשיעור של פי עשרה מהאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

הצעת חוק של חברת הנסת אחמד טיבי

  הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד