הצעת חוק הגדלת הקצבה החודשית בגין ייקור לחם אחיד (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007
9/10/2007
 
 

בהתאם לסקר הוצאות משפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2004 קיימים במדינת ישראל 1.95 מליון משקי בית ומתוכם 462 אלף משקי בית עניים. מבחינה כלכלית, עליית מחיר הלחם בפיקוח (מתאריך 5/5/06) הוסיפה לכלל משקי הבית, הוצאה כספית של 41 מליון ₪ בשנה ולמשקי הבית העניים הוצאה כספית של 9.1 מליון ₪ בשנה (כאשר ההוצאה הכספית של משפחות עניות על לחם מפוקח עמדה על 127 מליון ₪ לשנה).

העלאת מחירי הלחם שבפיקוח בשיעור של 12.5% תוסיף למשקי הבית העניים הוצאה כספית של  16.4 מליון ₪ בשנה.

הואיל והלחם הינו מוצר צריכה בסיסי והואיל ועלית מחירי לחם פוגעת ישירות באוכלוסייה החלשה, ששיעור ההוצאה שלה על מזון, לרבות לחם בפיקוח, הינו גבוה יחסית לשאר האוכלוסייה מוצע בהצעת החוק לפצות את הזכאים בסכום הקצבה החודשית בגין ייקור מוצרי צריכה בסיסיים הן בחוק הביטוח הלאומי לענין גמלת נכים וקצבת זקנה והן בחוק הבטחת הכנסה.

הצעת חוק של חבר הכנסת יעקב מרגי ואחרים

  הצעת חוק הגדלת הקצבה החודשית בגין ייקור לחם אחיד (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד