הצעות חוק

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם מוגבלות, התש"ף-2019

10/12/2019

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מסירת תעודות לאנשים עם מוגבלות), התש"ף-2019

10/12/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעה בקלפיות של אנשים עם מוגבלות), התש"ף-2019

10/12/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הקמת האקדמיה הלאומית לשפת הסימנים, התש"ף-2019

26/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התש"ף-2019

26/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התש"ף-2019

19/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית), התש״ף-2019

19/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - בירור תלונות ופיקוח על שמירת זכויות של אנשים עם מוגבלות במסגרות מגורים), התש"ף-2019

19/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות להורה ולתלמיד במוסד חינוך), התש"ף-2019

12/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הקלות במס על רכישת מכשיר ניידות מסוג קלנועית (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019

12/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - חובת נגישות באוטובוסים בין-עירוניים), התש"ף-2019

12/11/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (כתב ברייל), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הקמת האקדמיה הלאומית לשפת הסימנים, התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - הרחבת ההגדרה מוסד חינוך), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - תג נכה אישי), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מניעת הפליה במחיר של שירות ציבורי או מוצר שהם נגישים), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הקלות במס על רכישת מכשיר ניידות מסוג קלנועית (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019

27/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - פעוטות עם צרכים רפואיים וחלופה ביתית), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות להורה ולתלמיד במוסד חינוך), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - דיור בקהילה וסיוע אישי), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - בירור תלונות ופיקוח על שמירת זכויות של אנשים עם מוגבלות במסגרות מגורים), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות למשפחות של אנשים עם מוגבלות, התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות, התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - חובת נגישות באוטובוסים בין עירוניים), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הגדרת קרוב משפחה לעניין ההסכם בדבר גמלת ניידות), התשע"ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית), התשע״ט-2019

20/05/2019

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ח-2018

9/12/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיאור קולי), התשע"ט-2018

20/11/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה), התשע"ט-2018

20/11/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי המונח נכה), התשע"ט-2018

6/11/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (כתב ברייל), התשע"ט-2018

31/10/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשע"ט-2018

31/10/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן מקדמה לנפגע תאונת עבודה), התשע"ח-2018

18/10/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת תלויים לנכה בעד כל אחד מילדיו הקטנים), התשע"ט-2018

17/10/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - הכרה באחוזי נכות של נפגע פוליו לצורך דינים אחרים), התשע"ט-2018

17/10/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטות הוועדה הרפואית לעררים), התשע''ח-2018

10/07/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בלקות שמיעה באחת האוזניים), התשע"ח-2018

10/07/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - חובת נגישות באוטובוסים בין עירוניים), התשע"ח-2018

10/07/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות), התשע"ח-2018

3/07/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת מועד להגשת תביעה לניידות עד חצי שנה לאחר גיל הפרישה), התשע"ח-2018

27/06/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הנחה לנכים בתחבורה ציבורית, התשע"ח-2018

27/06/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור מהמתנה בתור לנכי גפיים), התשע"ח-2018

29/05/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת המועד להגשת תביעות ליקוי שמיעה), התשע"ח-2018

9/05/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ח-2018

13/03/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ח-2018

13/03/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לקצבת נכה בעד ילד לקוי ראייה), התשע"ח-2018

13/03/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 19) (תיקון - השוואת זכויות בני זוג של נכים שנפטרו), התשע"ח-2018

27/02/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ח-2018

31/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הקמת האקדמיה הלאומית לשפת הסימנים, התשע"ח-2018

16/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות לעקרת בית), התשע"ח-2018

9/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת התקופה לקבלת קצבה רטרואקטיבית), התשע"ח-2018

9/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ח-2018

9/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הארכת הפטור ממס עבור נכה שנקבעה לו נכות עקב מחלת הסרטן), התשע"ח-2018

2/01/2018

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סיוע בחינוך המיוחד כעבודה מועדפת), התשע"ח-2017

6/12/2017

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לקצבת נכות למי שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק), התשע"ח-2017

28/11/2017

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הקדמת גיל הזכאות), התשע"ח-2017

14/11/2017

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח-2017

7/11/2017

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקה מחדש של מידת התלות בזולת), התשע''ח-2017

7/11/2017

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית), התשע"ח-2017

31/10/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעה בקלפיות של אנשים עם מוגבלות), התשע"ז-2017

25/07/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות להורה ולתלמיד במוסד חינוך), התשע"ז-2017

18/07/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - פיצוי לנפגע פוליו שנולד מחוץ לישראל ולא טופל בישראל), התשע"ז-2017

18/07/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק זכויות העיוור, התשע"ז-2017

5/07/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה), התשע"ז-2017

28/06/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מניעת הפליה במחיר של שירות ציבורי או מוצר שהם נגישים), התשע"ז-2017

20/06/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה בעד בן משפחה עם מוגבלות), התשע"ז-2017

13/06/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - סבסוד מלא של נסיעות בתחבורה ציבורית לניצולי שואה, לאסירי ציון ולנכי המלחמה בנאצים), התשע"ז-2017

1/06/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבה מלאה ושיעורה), התשע"ז-2017

1/06/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשע"ז-2017 (פ/4178/20)

9/05/2017

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד המוסדי), התשע"ז-2017 (פ/4193/20)

9/05/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז-2017

7/03/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השלמת קצבת נכות לשכר המינימום בהתאם לרמת הכנסה), התשע"ז-2017

21/02/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"ז-2017

21/02/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"ז-2017

21/02/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8) (תיקון - ליווי תשדיר לשירות הציבור בשפת סימנים), התשע"ז-2017

21/02/2017

הונח על שולחן הכנסת -הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ז-2017 (פ/3876/20)

14/02/2017

הונח על שולחן הכנסת - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול חובת ההתייצבות בפני ועדות רפואיות), התשע"ז-2017

7/02/2017

הונח על שולחן הכנסת - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בלימודים ובחברה), התשע"ז-2017

7/02/2017

הונח על שולחן הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב העומד במקום המשמש את הציבור), התשע"ז-2017

7/02/2017

הונח על שולחן הכנסת: הצעת חוק זכויות חברתיות ושירותי רווחה לאנשים עם אוטיזם, התשע"ז-2017

1/02/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת נכות לגובה שכר המינימום), התשע"ז-2017

24/01/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת נפגעי עבודה), התשע"ז-2017

24/01/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות), התשע"ז-2017

24/01/2017

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הכנסה נוספת), התשע"ז-2017

24/01/2017

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת הסימנים) (תיקון - העלאת שיעור השידורים שילוו בתרגום לשפת סימנים), התשע"ז-2017

24/01/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התפטרות הורה על מנת לטפל בילדו), התשע"ז-2017

12/01/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עידוד השתלבות בעבודה במתן פטור מנסיעות בחישוב הזכאות לקצבה), התשע"ז-2017

4/01/2017

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - צמצום הסייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשע"ז-2017

4/01/2017

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הצבת מצלמות במקום חניה לנכים), התשע"ז-2016 (פ/3614/20)

1/01/2017

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - פעוטות עם צרכים רפואיים וחלופה ביתית), התשע"ז-2016 (פ/3622/20)

1/01/2017

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת הסימנים) (תיקון - העלאת שיעור השידורים שילוו בתרגום לשפת סימנים), התשע"ז-2016

18/12/2016

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ז-2016

29/11/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכפלת קצבת נכות בהגעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה), התשע"ז- 2016

22/11/2016

הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ועדת חריגים), התשע"ז-2016

1/11/2016

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ביטול מבחן הכנסה), התשע"ו-2016

4/08/2016

הצעת חוק נכי רדיפת הנאצים (תיקון - שינויים בדרגת הנכות), התשע"ו-2016

4/08/2016

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ו-2016

4/08/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - קצבת זקנה כהכנסה נוספת), התשע"ו-2016

4/08/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בלימודים ובחברה), התשע"ו-2016

4/08/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - רעש תמידי באזניים כפגיעה בעבודה), התשע"ו-2016

26/07/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדרת ילד נכה), התשע"ו-2016

19/07/2016

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - דיור בקהילה וסיוע אישי), התשע"ו-2016

19/07/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עידוד השתלבות בעבודה בקרב זכאי קצבת נכות), התשע"ו-2016

19/07/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת המועד להגשת תביעה לגמלה והתקופה שבעדה תשולם), התשע"ו-2016

28/06/2016

הצעת חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים, התשע"ו-2016

28/06/2016

הצעת חוק לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות שכלית, התשע"ו-2016

28/06/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - קביעת דרגת נכות), התשע"ו-2016

14/06/2016

הצעת חוק תגמול לאחר פטירת בן זוג נכה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

14/06/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ו-2016

14/06/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקת תלות בידי רופא מומחה למבוטח מגיל 75), התשע"ו-2016

14/06/2016

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - היתר להעסקת עובד זר חלופי בענף הסיעוד), התשע"ו-2016

24/05/2016

הצעת חוק פטור ממכס לרכב המוביל עיוור, התשע"ו-2016

24/05/2016

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - אנשים עם מוגבלות המלווים בכלב השירות), התשע"ו-2016

31/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד וקבוע), התשע"ו-2016

31/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גובה הקצבה בעד ילד הזקוק לסיוע מיוחד), התשע"ו-2016

31/03/2016

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - זכאות להסעה ממקום מגורים קבוע בחלק מימי השבוע), התשע"ו-2016

31/03/2016

הצעת חוק משק החשמל (תיקון - תשלומי חשמל מופחתים בשל ילד עם מוגבלות), התשע"ו-2016

31/03/2016

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ו-2016

29/03/2016

הצעת חוק הקלות במס על רכישת מכשיר ניידות מסוג קלנועית (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

29/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת לגמלה של מעסיקי עובד בענף הסיעוד בשל חבות מעסיק), התשע"ו-2016

29/03/2016

הצעת חוק החלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

22/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקת תלות בידי רופא מומחה למבוטח מגיל 80), התשע"ו-2016

22/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחני התלות לקבלת גמלת סיעוד), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקת תלות בידי רופא מומחה), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרת זכאות), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרת זכאות), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה שולמה), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבה מלאה ושיעורה), התשע"ו-2016

15/03/2016

הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - בעל מוגבלות שכלית התפתחותית), התשע"ו-2016

8/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר), התשע"ו-2016

8/03/2016

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית), התשע?ו-2016

8/03/2016

הצעת חוק חופש המידע (תיקון - מידע על נגישות), התשע"ו-2016

1/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחני התלות לקבלת גמלת סיעוד לאזרח שמלאו לו 80 שנים), התשע"ו-2016

1/03/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016

23/02/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות וקצבת שאירים), התשע"ו-2016

23/02/2016

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"ו-2016

23/02/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום), התשע"ו-2016

23/02/2016

הצעת חוק חופש המידע (תיקון - מידע על נגישות), התשע"ו-2016

23/02/2016

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - הסדרת זכאות להסעה ליווי ופיקוח), התשע"ו-2016

16/02/2016

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - אות הכרה למעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות), התשע"ו-2016

16/02/2016

הצעת חוק הסדרת הטיפול בחולי נפש (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

16/02/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום רטרואקטיבי בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה), התשע"ו-2016

9/02/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגבלת שכר טרחה של עורכי דין), התשע"ו-2016

9/02/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ו-2016

9/02/2016

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס" 20) (תיקון - הארכת מועד), התשע"ו-2016

2/02/2016

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - בירור תלונות ופיקוח על שמירת זכויות של אנשים עם מוגבלות במסגרות מגורים), התשע"ו-2016

2/02/2016

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - שילוט במקום הנותן שירות ציבורי), התשע"ו-2016

26/01/2016

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ו-2016

19/01/2016

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור דמי פגיעה), התשע"ו-2016

12/01/2016

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ו-2016

12/01/2016

הצעת חוק קביעת מועדים לגבי ועדות רפואיות לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

5/01/2016

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה), התשע"ו-2015

30/12/2015

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס" 20) (תיקון - הארכת מועד), התשע"ו-2015

30/12/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים בעד כל ילדי נכה), התשע"ו-2015

13/12/2015

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון ? כלבים בהכשרה), התשע"ו?2015

13/12/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון ? תשלום רטרואקטיבי בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה), התשע"ו?2015

1/12/2015

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון ? עשייה מקצועית מודעת עוני והקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ו?2015

1/12/2015

הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ו-2015

1/12/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דיון מאוחד בגמלאות נכות), התשע"ו-2015

24/11/2015

הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשע"ו-2015

3/11/2015

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פשעי שנאה), התשע"ו-2015

27/10/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה לעובד שהתפטר לשם טיפול בילדו), התשע"ו-2015

27/10/2015

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי), התשע"ו-2015

27/10/2015

הצעת חוק העונשין (תיקון ? מעשה מגונה במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע), התשע"ו?2015

13/10/2015

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון ? הגדרת ילד חולה), התשע"ו?2015

13/10/2015

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום באמצעות מסרון, התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - קצבת זקנה כהכנסה נוספת), התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ביטול מבחן הכנסה), התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז), התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות, התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכפלת קצבת נכות בהגעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה), התשע"ה-2015

30/07/2015

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ה-2015

28/07/2015

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות), התשע"ה-2015

28/07/2015

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ביטול מבחן הכנסה), התשע"ה-2015

28/07/2015

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - תג נכה אישי), התשע"ה-2015

21/07/2015

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הכנסה נוספת), התשע"ה-2015

21/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ה-2015

14/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת לקצבה של מי שמעסיק עובד בענף הסיעוד), התשע"ה-2015

14/07/2015

הצעת חוק הדרכה שיקומית לאדם עם עיוורון או לקות ראייה, התשע"ה-2015

14/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד), התשע"ה-2015

7/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום), התשע"ה-2015

7/07/2015

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שעלו לישראל לפני 1970 וטופלו בישראל), התשע"ה -2015

7/07/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ה-2015

7/07/2015

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות), התשע"ה-

7/07/2015

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - כלבים בהכשרה), התשע"ה-2015

7/07/2015

הצעת חוק הטיפול בחולה הסיעודי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

7/07/2015

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרת זכאות), התשע"ה-2015

30/06/2015

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - חישוב הכנסה לנכה), התשע"ה-2015

30/06/2015

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בדירקטוריונים), התשע"ה-2015

30/06/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחן ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד), התשע"ה-2015

30/06/2015

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ה 2015

23/06/2015

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רצף טיפולי לחולי כליות המטופלים בדיאליזה), התשע"ה-2015

23/06/2015

הצעת חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים, התשע"ה-2015

23/06/2015

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אשפוז סיעודי), התשע"ה-2015

23/06/2015
עבור לתוכן העמוד