נגישות ישראל קוראת ליישום ההמלצות לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון עם אנשים עם מוגבלות

13/02/2022
 
 
שוטרים במשטרת ישראל

נגישות ישראל, יחד עם הארגונים אקים, בזכות, אנוש, משפחות בריאות הנפש, אלו"ט, בית איזי שפירא, אלמנארה , קוראים לממשלה ליישם את המלצות הוועדה הבינמשרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון עם אנשים עם מוגבלות

ביום 20.5.30 נורה ונהרג על ידי כוחות הבטחון איאד אל חלאק, אדם צעיר עם מוגבלות, תושב ירושלים המזרחית.

אירוע קשה זה הצטרף לשורה של מקרים קודמים, בהם נפגעו ואף מצאו את מותם אנשים עם מוגבלות, בעת מפגש עם גורמי ביטחון ואכיפה. ההרג של איאד אל חלאק וההד הציבורי שהתעורר בעקבותיו, הובילו את נשיא המדינה דאז, מר ראובן (רובי) ריבלין, להחליט על הקמתה של ועדה ייעודית - "הוועדה הבינמשרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון עם אנשים עם מוגבלות" (להלן: 'הוועדה'). בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד הרווחה דאז, מר אביגדור קפלן, ועל חבריה נימנו אנשי מקצוע מהמשרדים הרלוונטיים, ונציגיהם של ארגוני חברה אזרחית הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהם ארגונים החתומים על מכתב זה.

על הוועדה הוטל 'לבחון את הגורמים שהובילו לתקריות הללו ולהמליץ על צעדים שיש לנקוט כדי למנוע הישנותן, לבחון מודלים הנהוגים בעולם, הן ברמה המקצועית והן ברמה המשפטית-חקיקתית ואם ניתן לאמץ חלק מהם, לבחון את הפרקטיקה הנהוגה בישראל ולהמליץ על שורה של צעדים, ביניהם הכשרת גורמי האכיפה ושיפור שיתופי פעולה ביניהם, כדי למנוע את המקרה הבא.

בחודש פברואר 2021 ,לאחר שורה של דיונים שקיימה הוועדה, פורסם דוח ובו סיכום המלצות הוועדה. ההמלצות היו בשלושה מישורים עיקריים:

1. פיתוח הכשרות ייעודיות לגורמי אכיפת החוק

הוועדה המליצה ליצור תכנית הכשרה שתוביל לשינוי עומק בעמדות ובתפיסות כלפי אנשים עם מוגבלות, מעבר למינימום הנדרש על פי תקנות נגישות השירות (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג - 2013). מטרת ההכשרות, על פי הדוח, היא להעניק כלים וידע מעשי שיאפשרו לגורמי השטח לזהות שעומד מולם אדם עם מוגבלות, וכלים לתקשורת מותאמת אשר יסייעו במניעת הסלמה של הסיטואציה ובשמירה על כבודו, שלמות גופו של האדם עם המוגבלות וזכותו לשוויון.

2. הקמת צוותי התערבות במשבר 

צוותים רב מקצועיים אשר יתערבו כאשר מגיעה קריאה או תלונה שנוגעת לאדם עם מוגבלות ויציעו סיוע נקודתי, הכולל הערכה של המצב הנפשי, תיווך, סיוע בפנייה לגורמי טיפול ועוד. מטרת צוותי המשבר היא למזער את המעורבות של גורמי אכיפת החוק למינימום ההכרחי, למנוע הסלמה והחרפה של מצבים אלו ולצמצם את מעורבותם של אנשים עם מוגבלות בהליכים פליליים. כפי שמצוין בדוח, הצורך האקוטי בהקמתם של צוותי התערבות במשבר עלה מדברי כל המומחים אשר הופיעו בפני הוועדה, מהנתונים אשר הוצגו בפניה ומהקשיים שהועלו על ידי ארגוני חברה אזרחית מהיכרותם את המצב בשטח. בנוסף, בפני הוועדה הוצגו מודלים שונים של צוותי התערבות במשבר הקיימים בעולם. על מנת להקים את צוותי ההתערבות, הוועדה המליצה על:
  • הקמת צוות המשך יישומי לבניית מודל להפעלתם של צוותי התערבות במשבר וליישומו בפועל של המודל במסגרת תכנית ניסיונית (פיילוט). הוועדה המליצה כי הצוות היישומי יורכב מנציגות בינמשרדית, ובה נציגי המשרד לביטחון הפנים, משרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד המשפטים, ובשיתוף גורמי חברה אזרחית.
  • הקמתה של ועדת היגוי, אשר תלווה את התכנית הניסיונית, ותורכב מנציגים בכירים רלוונטיים מהאורגנים הממשלתיים ומהמגזר השלישי, השותפים להפעלה.
  • קידום החלטת ממשלה שתאמץ את הקמתם של צוותי ההתערבות במשבר, הצוות היישומי ווועדת ההיגוי .
  • בחינת הצורך בתיקוני חקיקה לאחר הפעלת הפיילוט.

3 . בחינת מעורבות אנשים עם מוגבלות בהליך הפלילי

הוועדה המליצה להמשיך ולבחון את נושא הממשקים בהליך הפלילי, תוך התמקדות בטענת ייצוג היתר של אנשים עם מוגבלות בהליכים אלה. על פי המלצת הוועדה, הבחינה תיעשה במחלקת יעוץ וחקיקה בשיתוף הגורמים הרלבנטיים ובתוכם הסניגוריה הציבורית והפרקליטות, משרד הרווחה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נציגי המשרד לביטחון פנים ובכלל זה, המשטרה, שב"ס ועוד .

בנוסף לכל אלו ועל מנת לקדם את ההמלצות הנ"ל, המליצה הוועדה הבינמשרדית לממשלה למנות צוות יישום בין משרדי, בהובלת משרד הרווחה ובהשתתפות המשרד לביטחון פנים והמשטרה, משרד הבריאות ומשרד המשפטים, על מנת לגבש בהקדם הנחיות ליישום המלצות הוועדה.

דוח הוועדה הבינמשרדית הוגש, כאמור, לנשיא המדינה דאז, מר ראובן (רובי) ריבלין לפני כשנה. מאז ולמרות הזמן שחלף, לא קודמו למיטב ידיעתנו המלצותיה של הוועדה.

נוסיף כי החובה להנגיש ולהתאים הליכים ברשויות אכיפת החוק לאנשים עם מוגבלות, לרבות ביצוע הכשרות והדרכות לעובדי רשויות האכיפה (סגל המשטרה, שירות בתי הסוהר) מחוייבת מכוח סעיף 13 לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות אותה אישררה מדינת ישראל לפני כעשור.

לפיכך, עמותת נגישות ישראל יחד עם הארגונים אקים, בזכות, אנוש, משפחות בריאות הנפש, אלו"ט, בית איזי שפירא, אלמנארה קוראים לממשלה לקדם בהקדם האפשרי את המלצות הוועדה, ובפרט את הקמתו של צוות היישום הבינמשרדי ואת החלטת הממשלה בנושא צוותי התערבות במשבר, על מנת להביא לשינוי ההכרחי במפגש בין גורמי האכיפה לאנשים עם מוגבלות. כל יום שחולף חושף עוד ועוד אנשים עם מוגבלות למפגשים בעייתיים עם גורמי האכיפה, אשר כפי שציינה הוועדה יש להם משמעות קשה והרסנית עבורם ובמקרים קיצוניים אף עלולים להסתיים במוות. 

לדו"ח סיכום המלצות הוועדה הבינמשרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והבטחון עם אנשים עם מוגבלויות - לחצו כאן

 

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד