העמותה השתתפה בשני דיונים בכנסת בנושאי נגישות

11/10/2021
 
 
אישה בכיסא גלגלים מול מדרגות

ב-10.10 השתתפה עמותת נגישות ישראל בשני דיונים בכנסת בנושאי הנגשת מבני ציבור וחניות נכים - העמותה ממשיכה לפעול ולהיות שומרת סף זכויות הנגישות.

דיון בועדת העבודה והרווחה

ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ אפרת רייטן החלה היום לדון בפרק העוסק בהארכת המועדים להמשך עבודות ההנגשה ביחס לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה ויחידותיה וגופים שמשרד הבריאות ממונה עליהם.

הצעת החוק קובעת כי החל מה-31 במרץ 2022, רשות מקומית תתקשר עם מקום ציבורי לצורך מתן שירות ציבורי רק אם מצאה כי המקום עומד בהוראות הנגישות הנדרשות, וזאת כדי לא להרחיב את היקף הבניינים שאינם מונגשים ברשויות המקומיות. חובה זו תחול על התקשרויות שיבוצעו ממועד הכניסה לתוקף של הוראה זו ואילך.

עוד נקבע כי השלמת חובת ההנגשה לבניינים קיימים תידחה בארבע שנים החל מה-31 במרץ 2022, תוך הטלת חובה על הרשות המקומית להשלים בכל שנה הנגשה של 25% מהבניינים המחויבים בהנגשה. במקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות תדחה חובת ההנגשה בשלוש שנים ביחס לצו הקיים כלומר עד ה-31 בדצמבר 2024, גם כאן תוך ביצוע מדורג של החובה. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, מתוך 1,330 בניינים המחויבים בהנגשה, הונגשו עד כה 910 בניינים ועד סוף שנת 2021 צפויים להיות מונגשים 154 בניינים נוספים, כך שיוותרו 266 בניינים הממוקמים, ב-88 מתחמים, שטרם הונגשו.

עמותת נגישות ישראל התייחסה בדיון זה וציינה את הפגיעה החמורה באנשים עם מוגבלות בעצם אי העמידה בזמנים.

העמותה דורשת שיש להתנות את הארכת הזמנים במספר דרישות והן - הקמת מנהלת לניהול ההנגשה, הכנה ותכנון תוכנית עבודה שמפורסמת לציבור, שקיפות - פרסום סטטוס מצב ההנגשה באופן שוטף, דיווח חצי שנתי לוועדת הרווחה, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולעמותת נגישות ישראל, ולבסוף מתן כלי אכיפה משמעותיים לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שיבטיחו שההנגשה תסתיים בזמן המוארך.

דיון בוועדת הכלכלה

דיון בוועדת הכלכלה בראשותו של יו"ר הוועדה חה"כ מיכאל ביטון לעניין קביעת אזורי חנייה ברשויות המקומיות - לאפשר לראשי הערים לקבוע את תעריפי החניה.

בעניין זה, עמותת נגישות ישראל דרשה שכל עוד אין תחבורה ציבורית נגישה אז שזכאי תו נכה יהיו פטורים מתשלום חניה ברמת החוק ולא שכל ראש עיר יחליט באופן שונה.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד