התייחסות נגישות ישראל לתקנות פינוי אנשים עם מוגבלות במצב חירום

נגישות ישראל העבירה את התייחסותה המקצועית לטיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אירועי פינוי אוכלוסייה וקליטתה במצב חירום), התשפ"א – 2021. ותמשיך לפעול לאישור התקנה בהקדם האפשרי
2/03/2021
 
 
התייחסות נגישות ישראל לתקנות פינוי אנשים עם מוגבלות במצב חירום

במסגרת לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על שר הביטחון לקבוע בתקנות הוראות למימוש זכותם של אנשים עם מוגבלות לנגישות כלל השירותים בקשר להתגוננות אזרחית ובקשר למצב חירום.

מאז 2006 עמותת נגישות ישראל פועלת בסיוע בית הדין הגבוהה לצדק ולוחצת על משרדי הממשלה שטרם השלימו את התקנות.

לשמחתנו השנה סוף סוף חלה התקדמות.

בינואר אושרו התקנות לעניין פינוי אנשים עם מוגבלות ממסגרות דיור (מעונות, דיור בקהילה וכיוצא באלה) שמפעילים משרד הרווחה ומשרד הבריאות; פינוי של מסגרות דיור אלה הוסדר בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי שעת חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות), התשפ"א-2021 שאושרו בכנסת בינואר 2021.

תחום נוסף וחשוב לשעת חירום הם מצבי חירום בהם יש לבצע פינוי המוני של אוכלוסייה מביתה כגון במקרים של מלחמה, רעידת אדמה ועוד.

תקנות אלה עוסקות בהנגשתם של אירועי פינוי אוכלוסייה מביתה וקליטתה במתקני קליטה לצורך שהייה ממושכת עד למציאת דיור חלופי או עד לחזרת האוכלוסייה לביתה.

בתקנה מוגדרים עיקרי ההסדרים הנוגעים לפינוי, בין אלה, הגדרת גורם האחראי לפינוי, יצירת מקומות קליטה נגישים, פתרונות הסעה ופינוי, יצירת נהלים, תרגול, הדרכה, כל זה תוך שימוש במאגר מידע על אנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות ואיך מתקשרים את המידע במצב חרום.

תקנות אלה נמצאות בהליך שימוע ציבורי לקראת הנחתם לדיון בכנסת ה 24

עמותת נגישות ישראל העבירה את התייחסות המקצועית לטיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אירועי פינוי אוכלוסייה וקליטתה במצב חירום), התשפ"א – 2021. ותמשיך לפעול לאישור התקנה בהקדם האפשרי.

מדינת ישראל רווית מצבי חרום וחייבת להיות ערוכה לטיפול באנשים עם מוגבלות במצבי חרום.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד