דירוג -A לנגישות ישראל לפי ארגון מידות
26/09/2008
 
 

עמותת נגישות ישראל רואה בחשיבות עליונה פעילות לקידום הנגישות ושילוב אנשים עם מוגבלות תוך פעילות בצורה תקינה, ציבורית ושקופה.

כארגון, העמותה מעודדת ביקורת בונה, למידה ושיפור.

בחודשים האחרונים עברה העמותה תהליך שיקוף ודירוג של ארגון מידות. בימים אלה הסתיים התהליך, ועמותת נגישות ישראל קיבלה דירוג -A (טוב מאוד), לפי סולם של מידות ארגוניות (A-F). הדוח משבח במיוחד את:

 • תפיסה אסטרטגית מגובשת וחשיבה עסקית המבוססת על הבנה של הסביבה, ניצול הזדמנויות ויוזמות
 • מטה מצומצם מבנה ארגוני המאפשר גמישות וחסכון
 • התנהלות אתית ושקופה
 • הזדהות עמוקה של העובדים עם חזון הארגון ועם העומד בראשו
 • ועד מנהל מעורב ופעיל - היו"ר, שייסד את הארגון, מזוהה עימו והוא הרוח החיה והמלכדת מאחוריו

לדוח המלא

מידות הינה חברה ללא מטרות רווח שייעודה קידום המגזר השלישי באמצעות שיקוף ודירוג עמותות בישראל. מטרות מידות הן לסייע לעסקים ולתורמים פרטיים לקבל החלטות מושכלות, לאפשר למתנדבים ולבעלי עניין להכיר ארגונים חברתיים ומעל לכל, לתת במה לעמותות להבליט את איכותן בשוק החברתי הרווי הקיים בישראל.

כארגון מקצועי ובלתי תלוי, מידות מעריכה ארגונים חברתיים על בסיס וולונטרי, עפ"י מתודולוגיה סדורה השואבת את השראתה הן מכלים דומים בעולם העסקי והן מכלים בעולם הפילנתרופי בחו"ל.

בדומה לדירוג האשראי בעולם הפיננסי, לארגונים טובים וראויים יש תמריץ להיחשף על מנת להתבדל ולהתבלט בשוק התחרותי, להגדיל את אפשרויות גיוס המשאבים ולהשתחרר מהדימוי הציבורי השלילי שדבק במגזר.

המידע הרב שנאסף ומנותח ע"י האנליסטים החברתיים של מידות, מוצג בשורה של מדדים אשר מספקים תמונת מצב ברורה ומעמיקה על כל עמותה ועמותה. מידע זה מפורסם באתר האינטרנט של מידות אשר פתוח לציבור הרחב ללא תשלום ומאפשר לקבל בקלות מידע אמין ואיכותי על הארגונים המשתתפים.

העקרונות המנחים של מידות:

 • בדיקת ארגונים ולא פרויקטים - כדי ליצור שינוי חברתי אמיתי דרוש זמן רב. אנו מאמינים כי רק תשתית ארגונית טובה, שהיא הבסיס להוצאת התכניות אל הפועל, תאפשר לארגון לפעול באפקטיביות לאורך זמן וכך להגשים את ייעודו החברתי. על בסיס אמונה זו תפיסת המדידה עוסקת בבחינת יכולות ארגוניות ולא במדידת פרויקטים.
 • בחינה רב ממדית ומקום לשיקול דעת - בעולם מקובל לדרג ארגונים חברתיים או עסקיים ולהתבסס בעיקר על התנהלותם הפיננסית. לדעתנו המידע הפיננסי מספק תמונה חלקית בלבד, ולעיתים אף מעוותת, של יכולותיו והישגיו של ארגון מגזר שלישי. ביצועי הארגון מוערכים ביחס למטרותיו וייעודו ולא במונחי רווח כספי. לכן משולבות במתודולוגיה גם כלים איכותניים כמשקל נגד לגישה הכמותנית הפורמאלית שמצרה את הדיון לנתונים "אובייקטיביים" לכאורה כמו שכר, גירעון, תקורות או היקף גידול - שלא מספרים את סיפורו המורכב של הארגון.
 • שקיפות השיטה - מטרת מידות היא לקדם את המגזר השלישי באמצעות מתן מידע נגיש ושקוף לציבור הרחב. אחת הדרכים להתגבר על חוסר האמון המופנה מהציבור כלפי המגזר החברתי היא פתיחות במידע ושקיפות. כחלק מתפיסה זו מתודולוגיית המדידה (כולל הממדים, האשכולות והרכיבים) גלויה וחשופה לעיני כל. עם זאת, חלקה של המתודולוגיה ברמת המחוונים והפריטים, נסתר מעיני הציבור הרחב. הרציונל העומד בבסיס מדיניות זו הוא לעודד ארגונים לשיפור יכולות ולא להטיית המדידה.
 • אתיקה - היצמדות לכללים אתיים ברורים ומוגדרים החלים על צוות האנליסטים, כולל הצוות המקצועי, השותפים, והמייסדים. כמו כן, הקפדה על אי תלות של מידות בגורמים חיצוניים אשר עלולים להטות את תוצאות ההערכה. בהתאם לכך מידות מקפידה שלא לקבל תשלום מהעמותה המדורגת ולפרסם בגילוי נאות כל זיקה שיש לה עם הארגונים המוערכים.
 • מעורבות הארגון המדורג בתהליך - מידות לא רואה עצמה כרגולטור אלא כגוף מסייע למגזר השלישי וכגורם להנעת תהליכים. אנחנו מאמינים שהאנליזה הטובה והמהימנה ביותר תתקבל בדרך של שיתוף פעולה ויצירת אמון.
 • דירוג / הערכה נקודתית - מתן ציון למידותיו הארגוניות והחברתיות של ארגון מאפשר השוואה בין ארגונים על מנת שהמשקיע החברתי יוכל לקבל החלטה מושכלת וכן כדי לעודד מצוינות בקרב ארגוני מגזר שלישי. הדירוג איננו משקף לדעתנו ארגון "רע" או "טוב" אלא מבליט את המקומות בהם הארגון זקוק לסיוע בחיזוק יכולותיו.
 • תפקיד הוועד המנהל במלכ"ר - אנו רואים את חברי הוועד המנהל כבעלי תפקיד מפתח בעמותה וכנושאים באחריות להצלחתה ולגורלה - ברמה הציבורית, הערכית, והמשפטית. לעניות דעתנו על המנהיגות המתנדבת, כפי שמשתמע משמה, להוות גורם מוביל ומשפיע ולקיים שותפות פעילה ואמיתית למנכ"ל בניהול העמותה, הן ברמה האסטרטגית והן ברמה היומיומית.
  דוח ארגון מידות לעמותת נגישות ישראל
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד