אודיטוריום עכו ז"ל - סקירה היסטורית

12/06/2022
 
 
הגדל

האודיטוריום ע"ש אידית וולפסון היה אולם שהתקיימו בו מופעים והצגות תיאטרון (כולל מנויים). הוא ניקז אליו צופים מכל הגליל המערבי. היו בו בעיות נגישות קשות. פנינו להנהלת האודיטוריום, לעירייה, לנציבות השוויון, לתקשורת ולגורמים נוספים. ב- 2021 הסתיים שיפוץ ענק שבמסגרתו נבנה ההיכל מחדש, כולל החלפת שם (היכל התרבות)

פיצוי חלקי לקשיים היה היחס החם של הצוות.

  • הייתה כניסה מיוחדת (בתיאום טלפוני) מדלת היציאה ללא מדרגות. ב- 2011 היו תקלות בקטע הזה. אין שם אינטרקום. 
  • לא היו שירותים במפלס הזה. לשירותי האולם צריך לעלות ולרדת הרבה מדרגות (מתוך האולם). מן הסתם, לא היו שירותי נכים.
  • לא היה מספיק מקום באולם לכסאות גלגלים.
  • המעקה הצמוד למדרגות בתוך האולם איננו רציף.
  • השיפוע מחניות הנכים לרחבת הכניסה הראשית (ולקופות) ארוך ותלול, בלתי אפשרי לרוב המשתמשים בכיסא גלגלים רגיל.
  • היו רמקולים שמוצבים במעבר ליד הבמה (ראו בתמונה) על חצובה גבוהה. סכנת נפילה בחושך או במקרה חירום.

אודיטוריום עכו מעקה חסר באולם

האולם הוקם ב- 1980 ולכן הוא חייב לעמוד (לפחות) בפרק הנגישות בחוק התכנון והבנייה מ- 1972.

ב- 13.9.2005 התקיים דיון רב-משתתפים (ראש העיר, מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי, נציגי נכים תושבי עכו, נציגת החברה לפיתוח עכו, מנהל המתנ"ס ועוד) בנושא נגישות בעכו. בסיכום הפרוטוקול נכתב: "אודיטוריום - הוחלט בסיור שנערך במקום על הגשת בקשה להנגשה לאנשים כבדי שמיעה ואנשים עם נכויות פיזיות במהלך שנת 2006."

ב- 31.10.2005 נשלח מכתב מממונה הנגישות הארצי בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות אל הועדה המקומית לתכנון ובנייה. בין השאר הוא כותב: "אבקש כי תפעלו באופן מיידי על פי המתחייב מחוק התכנון והבניה, (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תשכ"ה – 1965 : פרק ה 1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, ותורו על התקנתם המידיית  של הסידורים המיוחדים החסרים".

במהלך 2006 נשלחו תזכורות מנציבות השוויון לעירייה.

בתחילת 2007 נודע לנו על סקר נגישות שנערך בעכו. על האודיטוריום כתב לנו יועץ הנגישות:

"סקרתי את האודיטוריום בעכו... הבניין אינו נגיש כמעט לחלוטין.  ה"כמעט" זה היכולת להיכנס בדלתות צד אל השורה התחתונה של המושבים. מבואה, מזנון ושירותים - כל אלה אינם נגישים למי שיושב באולם ולא מעל השורה העליונה.  מקומות הישיבה האפשריים, ליושבים בכסאות גלגלים, אפילו משפילים...". בעקבות הדברים האלה פנינו שוב לכל הנוגעים בדבר.

בנובמבר 2007 התברר שהתחילו להנגיש את סביבת האולם:

  • סומנו 2 מקומות חניה לנכים + מעבר נגיש ליד הכניסה התחתונה לאולם.
  • נוספו מעקות לשיפוע הארוך המוביל לכניסה הראשית.

אודיטוריום עכו מעקה חדש לשיפוע

אודיטוריום עכו חניית נכים חדשה

בפברואר 2009 התקיימה פגישה בין נציגי העמותה ופעילי נגישות לבין מהנדסת העיר ומנהל מחלקת התפעול. נושא האודיטוריום עלה, אך אין כרגע לוח זמנים לתיקון הליקויים.

ביוני 2010 התפרסמה ב"צפון 1" מחאת נציגת "נגישות ישראל" (בטעות נכתב שם "אתגרים") על היעדר נגישות למרות הבטחות לאורך השנים. באותו חודש נשלח מכתב מנציבות השוויון לראש העיר. בתגובה הובטח להנגיש במסגרת שיפוץ שיתבצע בעתיד. לא נמסר לו"ז.

בינואר 2011 נשלחה פנייה רשמית מנציבות השוויון ליועץ המשפטי לממשלה. המכתב נפתח בפסקה הבאה:

אנחנו פונים אליך, בהמשך לדין ודברים שיש לנו עם עיריית עכו כבר מספר שנים, בעניין הנגשת אודיטוריום לאנשים עם מוגבלות, ובהתאם להנחייה 6.1200 של היועץ המשפטי לממשלה שלפיה "בטרם תוגש תביעה על ידי רשות מרשויות המדינה נגד רשות מקומית, ייעשה בירור מוקדם בין הנוגעים לעניין כדי לבחון את האפשרות להסדיר את הנושא שבמחלוקת – ללא היזקקות לערכאות."

 בפברואר 2011 התפרסמה כתבה חריפה על הנושא במקומון "צפון 1". התגובות של העירייה ושל מנהל החברה למתנ"סים בעכו התייחסו לנושא כאילו אין התכתבויות והבטחות לאורך שנים בנושא. עיריית עכו טוענת שאין לה זכויות קניין באולם, אבל זה לא פוטר אותה מאכיפת חוקי הבנייה ורישוי עסקים!

במרץ 2011 התקיימה עוד פגישה רבת משתתפים (חלקם חדשים בתפקיד) בין נציגי "נגישות ישראל" לבין נציגי העירייה (כולל רכז נגישות חדש), מנהל חברת המתנ"סים והנהלת האודיטוריום. יש תוכנית מעניינת להנגשת האולם, העירייה וחברת המתנ"סים ינסו לגייס את התקציב לכך. באותו חודש יצא מכתב בתפוצה גדולה מהיועצת המשפטית של עיריית עכו לנציבות השוויון. במכתב הזה נמסר שוועדת המשנה לתכנון ובניה עכו החליטה בפברואר 2011 לפעיל את סמכותה לפי סעיף 158 (ג') (ב') לחוק התכנון והבניה להורות לבעלי הזכויות בקרקע (הסוכנות היהודית) ולמחזיקים (החברה למרכזים קהילתיים בעכו) להנגיש את מבנה האודיטוריום... הוועדה קבעה כי תקופת הזמן הסבירה לשם ביצוע ההנגשה הינה 18 חודש אולם החליטה לזמן את החוכרים והמחזיקים לשימוע ב- 27.3.2011.

 

ביוני 2011 הייתה התכתבות נוספת בעקבות החלטת פעילי נגישות לא לחדש את המנוי לסדרת ההצגות. מנהל המתנ"ס הביע את מחויבותו להנגשה, אך היא תלויה במימון והם מנסים להשיג את המימון הזה מהמוסד לביטוח לאומי, קרנות ונדבנים. הנושא נדון בהרחבה בכתבה ב"צפון 1" (1.7.2011, עם קישור מהעמוד הראשון). בין השאר, הובאה שם תגובה של הסוכנות היהודית לפיה האחריות על התחזוקה (כנראה שהנגשה כלולה אצלם במושג הזה) היא על העירייה. צוטטה גם תגובה תקיפה של נציבות השוויון.

 

בדצמבר 2012 אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה מנציבות השוויון:

"התחילו בשלב א' של ההנגשה הכולל שירותים נגישים ומקומות מותאמים מהכניסה למטה שאינה הכניסה הראשית. זה אמור להסתיים בשבוע הבא. שוחחתי גם עם מורשה הנגישות במקום והוא אישר זאת. בשלב השני, אמורים לעשות מעלית מהכניסה הנגישה למטה אל קומת הכניסה הראשית (מורשה הנגישות אומר שיש קושי להנגיש את הכניסה הראשית בגלל הפרשי גבהים). כרגע דנים בהכנסת השלב השני לתקציב העירייה לשנת 2013".

יש ראיון בנושא בגליון 11.1.2013 של המקומון "צפון-1" (הקישור נמחק).

 

בנובמבר 2018 יוצאת באתר העירייה הכרזה: "פרויקט האודיטוריום החדש בעכו יוצא לדרך". הפרויקט הסתיים בקיץ 2021 וקיבל את השם החדש "היכל התרבות עכו". השיפוץ כלל גם הנגשה.

 

ביוני 2022 התקיימה פגישה בין נציגי "נגישות ישראל" לנציגי העירייה במבואת ההיכל המשופץ. פרט לכמה ליקויים קטנים מדובר במבנה שאין דמיון בינו לבין ה"אודיטוריום" הישן.

 


 

 מידע כללי וקישורים

 

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד