נגישות מערת המכפלה בחברון

28/08/2023
 
 
שביל עוקף מדרגות (הגדל)

הגישה היחידה אל אולמות התפילה במערת המכפלה הייתה באמצעות מדרגות רבות. בשנים האחרונות מגיעים למקום מבקרים ומתפללים רבים. אנשים שלא מסוגלים לטפס במדרגות נאלצו להיעזר (ולהסתכן בנפילה, כפי שכבר קרה) או לוותר. יש התנגדות של הוואקף ואחרים. בספטמבר 2020 הפרויקט אושר בוועדה לתכנון ורישוי של המינהל האזרחי. במרץ 2021 נדחתה עתירה מנהלית של עיריית חברון והוואקף. אחרי החלטות לכאן ולכאן, בתחילת אוגוסט 2021 שר הבטחון מורה לבצע את הפרויקט והעבודות מתחילות. פתיחה ביוני 2023

 

 

הדרישה להנגשה קיימת שנים רבות, אך היא התעצמה סביב 2017, כאשר מתברר שישראלים רבים מגיעים למקום מכל הארץ. תוכנית הנדסית להנגשה הוכנה מזמן (יוני 2000) על ידי אדר' שמואל חיימוביץ ז"ל, עוד לפני שקיבל את תפקיד ממונה נגישות ארצי. הבעיה העיקרית היא התנגדות הוואקף המוסלמי בחברון, למרות שההנגשה תעזור גם למתפללים מוסלמים. עמותת "נגישות ישראל" פנתה למשרד הבטחון בנושא במרץ 2018. קטע מתשובת המינהל האזרחי באפריל 2018:

"...

2. משרד הביטחון ויחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים פועלים לשימור ולשיפוץ מערת המכפלה והנגשתה לאוכלוסייה, זאת נוכח חשיבותה ההיסטורית והדתית לעם היהודי.
3. הפניות בנוגע לקירוי מערת המכפלה והנגשתה מוכרות ומטופלות ע"י הגורמים הרלוונטים.

4. בהתאם להסכמי הביניים, מתחם מערת המכפלה מצוי בתחום הסמכות התכנונית של עיריית חברון.
5. יובהר כי ביצוע הפעולות האמורות ללא הסכמת העירייה מעורר מורכבות במישורים שונים.

"

בתשובה, המשפטנית של "נגישות ישראל" ביקשה פירוט אמצעי הנגשה ולוח זמנים. במאי 2018 הגיעה מהמינהל האזרחי תשובה די דומה פרט לאיזכור העסקת יועצי נגישות ובטיחות כדי לבחון אפשרות הקמת מעלית / מעלון.

 

בעקבות הדיון בוועדת חוץ ובטחון באוקטובר 2018 "נגישות ישראל" פנתה שוב לעוזר שר הביטחון והתקבלה תשובתו ב-20.1.19 לפיה ממשיכים לפעול לפתרון הבעיה בהקדם האפשרי. לדבריו, לאחר הדיון בוועדה התקיים במקום סיור של גורמי מקצוע, ואגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון בוחן מספר פתרונות הנדסיים להנגשת המתחם. במקביל מתנהל שיח עם הוואקף על מנת להגיע להסכמה באשר לצרכי שתי האוכלוסיות בהנגשת המערה.

 

ביוני 2019 התקיים דיון מיוחד בוועדת החוץ והבטחון בנושא הנגשת מערת המכפלה (למרות פיזור הכנסת). יו"ר הוועדה, ח"כ אבי דיכטר, אמר לסיכום, בין השאר:

"הוועדה קובעת לעצמה שעד חג הפסח תהיה במקום מעלית". . .

בפברואר 2020, כשלושה שבועות לפני בחירות לכנסת, התקיים דיון מיוחד נוסף בוועדת החוץ והבטחון של הכנסת. מהציטוטים ברור שלא יעמדו ביעד של פסח תש"פ, אך מכוונים להנגשה תוך שנה. הפרויקט מחולק לשני חלקים (מעלית פנימית והנגשת מדרגות "גוטניק"). החלק השני מחייב אישור של עיריית חברון או הפקעה, וזה מורכב מבחינה פוליטית.

 

בסוף פברואר 2020, כשבוע וחצי לפני הבחירות, נערך טקס חנוכת שכונה חדשה בקרית ארבע בהשתתפות ראש הממשלה, שר הבטחון ואחרים. שניהם אמרו שאישרו את הנגשת מערת המכפלה, אך הנושא נוצל להתנגחויות פוליטיות בין הנוכחים...

 

בפסח תש"פ נפטר מנגיף ה"קורונה" הרב הראשי (לשעבר) אליהו בקשי דורון. הפעילים למען הנגשת מערת המכפלה טענו מיד שצוואת הרב היא הנגשת מערת המכפלה ומקומות קדושים אחרים... הפעילים מזכירים את החוויה הקשה שהרב עבר כשהעלו אותו בכיסא גלגלים אל מערת המכפלה ביולי 2018.

ב- 3.5.2020 הופיע מבזק ב- YNET לפיו "אושר מיזם הנגשת מערת המכפלה לבעלי מוגבלויות". שר הבטחון מר נפתלי בנט מצוטט כך: "אנחנו נותנים אור ירוק לבניית המעלית, כדי להפסיק את האפליה ארוכת השנים במקום".

 

ב- 12.5.2020 מתפרסמות ידיעות לפיהן נחתם צו להפקעת השטח הדרוש לעבודות ההנגשה. אפשר יהיה להתקדם אחרי 60 יום. יש איזכורים להתנגדות העירייה ואחרים למהלך. ההתנגדויות מוזכרות בהרחבה במאמר של יפעת ארליך ואליאור לוי "בעין המערה" במוסף השבת של "ידיעות אחרונות" (מאי 2020).

 

באמצע מאי 2020 יוצא פרסום רשמי (כולל מסמכים) באתר המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.

 

באוגוסט 2020 תם המועד להגשת התנגדויות, אך המינהל האזרחי מעכב, לכאורה, את קידום הפרויקט. חברת הכנסת קטי שטרית מבקשת מיושב ראש הכנסת לקיים דיון מהיר בוועדת החוץ והבטחון. היא כותבת, בין השאר:

"ההחלטה להנגיש את מערת המכפלה עברה בכל הדרגים המדיניים והבטחוניים במדינת ישראל עד לחתימה על צו ההפקעה לאחרונה. אך לצערי ... המנהל האזרחי החליט אחרת. ועדת התכנון של המנהל האזרחי החליטה שלא לדחות את ההתנגדויות לבניה על הסף, ולאפשר למתנגדים להעביר את התייחסותם לתוכניות בתוך 21 יום.
ההחלטה עלולה למנוע לגמרי או לעכב את תהליך הנגשת המערה לפרק זמן לא ידוע.
יתרה מכך, מפרסומים שונים עולה כי מי שממן את המאבק בהנגשה זה האיחוד האירופי...".

 

בסוף ספטמבר 2020 מגיעה כותרת "ניתן היתר הבניה לפרויקט הנגשת מערת המכפלה". נדחו כל ההתנגדויות שהוגשו לועדת המשנה לתכנון ורישוי במנהל האזרחי. בהמשך התברר שנדרשו דיונים נוספים...

בנובמבר 2020 מתקיים עוד דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הנושאים העיקריים: דיווח על דיון קרוב בערר על התוכנית, כולל אפשרות שהמערערים יעתרו לבג"ץ, עניינים תקציביים ולו"ז. 

 

באמצע נובמבר 2020 ה"וועדה להתנגדויות" במינהל האזרחי התכנסה שוב ודחתה את כל ההתנגדויות.  לפי הידיעה, הכדור עכשיו במשרד הביטחון שצריך לפרסם מכרז לביצוע ההנגשה.

 

בתחילת 2021 מסתבר שיש עדיין משוכה משפטית בלי קשר לתקציב ולמכרזים. יש עתירה של עיריית חברון והוואקף המוסלמי נגד ההנגשה. בפברואר 2021 התפרסם שארגון "בצלמו" ביקש להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לדיונים בעתירה. בין האנשים שמופעים בבקשה: מר סטיב בלומברג, מר שי קופלר, מר איגור גונופולסקי, גב' מיטל כן עטר, מר שמואל חסן, מר יורם לוי, מר שגיא ילינקי ומר נאור לביא. בית המשפט דחה את הבקשה ("סרוגים", פברואר 2021). בכל זאת, השופט וינוגרד איפשר למבקשים הנ"ל להתבטא בדיון האחרון לפני מתן פסק הדין. באמצע פברואר 2021 בית המשפט המחוזי עיכב את ההנגשה בדרישה לצמצם את היקף ההפקעות. ב- 4.3.2021 בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את העתירה של עיריית חברון והוואקף. למרות זאת יש עיכובים בהתחלת העבודות...

 

באפריל 2021 התקבלה החלטה בבקשה של עיריית חברון לבג"ץ לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי עד החלטה בעתירה שלהם בבג"ץ. השופט א. שטיין דחה את הבקשה וכתב, בין השאר, "בל נשכח כי עיכוב ביצועה של תכנית ההנגשה עלול לפגוע באנשים עם מוגבלות המעוניינים לבקר באתר".

 

במקביל לירי הרקטות מעזה במאי 2021 היו עימותים גם ביהודה ושומרון. אחרי הפסקת האש שר הבטחון החליט, לכאורה, להקפיא את ההנגשה. לעומת זאת, בתחילת יוני 2021, "השר גנץ הורה לבצע את פרויקט הנגשת מערת המכפלה" ("ישראל היום"). בסוף יולי 2021 יש ידיעות ששר הבטחון מנע את התחלת עבודות ההנגשה וב- 9.8.2021 מתפרסם שבהוראת שר הבטחון החלו עבודות ההנגשה, כולל בהודעה רשמית... להלן תמונה שקיבלנו מ"בצלמו" (מותאמת להצגה באתר):

 

התחלת עבודות ההנגשה

 

זמן קצר אחרי תחילת העבודות התחילו גם המחאות, כולל של חברי כנסת מ"המשותפת" שלפי הידיעות התעמתו עם חיילים ששומרים על המקום.

 

באוקטובר 2021 נמשכת הפעילות סביב העתירה של עיריית חברון לבג"ץ. הדיון החל ב- 2.11.2021.

 

ב- 4.11.2021 בגץ דחה את העתירה ואיפשר את המשך העבודות. במאי 2022 מגיעה למקום הקונסטרוקציה של המעלית.

במרץ 2023 יש דיווח שהעבודות לקראת סיום, כולל בדיקה בטיחותית של המעלית. לפני כן היו הפסקות עבודה כתוצאה מלחצים פוליטיים וממצאים ארכיאולוגיים.

 

בתחילת יוני 2023 מכריזים רשמית על פתיחת המעלית לציבור בטקס שייערך ב- 8.6.2023 (נדחה). באמצע יוני 2023 החליטו לפתוח את המעלית בלי טקסים.

 

באוגוסט 2023 מתברר "פתאום" שיש 6 מדרגות (לא בגרם מדרגות אחד) בתוך המבנה ונדרש סיוע למשתמשים בכיסא גלגלים כדי להגיע לאזור התפילה. הוצבו שם רמפות זמניות ומגושמות, יש לחץ לפתרון של קבע.

 


 

קישורים ומידע נוסף בסדר כרונולוגי

 

 

 

 

 

 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
יהודי (7/08/2020 10:51:49)
עבור לתוכן העמוד