כל מה שרציתם לדעת על סימון חניה לרכב נכה ליד הבית
 
 
חניה מסומנת שמורה לרכב נכה

בחודש יולי 2017 עודכן חוק חניה לנכים (תיקון מספר 7).
מטרת העדכון, לייצר אחידות בקריטריונים להקצאה וסימון חניות נכים לאנשים עם מוגבלות בסמוך למקום מגוריהם.

בעבר, כל רשות מקומית קבעה קריטריונים שונים משלה. מעתה, חוק חניה לנכים אחיד לכולם ועל כל רשות מקומית לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בו.

מטרת החוק הינה להקצות ולסמן חניות נכים בקרבת הבית, בעיקר לאנשים עם מוגבלויות קשות ובתנאי שאין ברשותם חניה בחצר ביתם ו/או במגרש הפרטי ו/או בחניון בניין המגורים.

החוק בא לאזן בין הצורך להקצות ולסמן חניות בקרבת הבית, לאלה שיש להם מוגבלות משמעותית בניידות ושאין להם חניה מוקצית ומסומנת בסמוך לביתם או חניה קטנה מידי עבור רכבם המותאם (רכב עם מעלון כדוגמא) לבין הצורך בחניות רגילות לכלל תושבי השכונה (לעיתים יש רחובות ואזורים נרחבים בהם קיימת מצוקת חניות לכולם).


עיקרי התיקון לחוק חניה לנכים:

  1. אנשים עם מוגבלות בניידות, עיוורים ואנשים עם מוגבלות שנקבעה להם נכות של 90% ומעלה זכאים לבקש הקצאה וסימון חניה בסמוך לביתם כאמור, במידה ועומדים בכל הקריטריונים האחרים כגון: אין להם חניה צמודה ונגישה לביתם.

  2. במקרים חריגים הרשות יכולה לאשר הקצאה וסימון חניה כאמור, באם לאדם עם מוגבלות הונפק תג נכה כדין ולאחר שהרשות המקומית שקלה את הבקשה.

  3. הרשות המקומית תקצה מקום חניה אחד בלבד, רק כאשר לאדם אין חניה צמודה למקום מגוריו ומותאמת לצרכיו.

  4. התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב וכל הפרטים הנדרשים, ע"י הרשות המקומית ועל חשבונה.

  5. הזכאות להקצאה וסימון החניה במקום זה, הינה לנכה עצמו או לנהג מטעמו – אך ורק לרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור, כאמור.

  6. הרשות תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ 200 מטר (אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 200 מטר, באפשרותה להקצות ולסמן חניה זו גם עד 400 מטר ממקום מגוריו של האדם עם המוגבלות).

  7. ההקצאה והסימון יהיו תוך 60 יום מיום הגשת הבקשה – בכפוף לכך שאותו אדם עם מוגבלות זכאי לכך.

למי פונים:

לאגף או לגורם האחראי על הקצאה וסימון חניות ברשות המקומית בו מתגורר המבקש.


בקשה:

אנא בקשו הסדר זה רק אם הנכם זקוקים באמת לחניה זו לאדם עם מוגבלות העומד בכל התנאים הדרושים ולא לצורך נוחות בני המשפחה הנוהגים ברכב.

 

לנוסח החוק המתוקן - לחצו כאן >>

הדפסהוסף תגובה
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. כהן רחל (20/04/2018 22:32:08)
2. ראובן (24/04/2018 17:03:57)
3. יואב (27/08/2018 16:16:50)
4. אפריאט (6/11/2018 22:02:24)
עבור לתוכן העמוד