קלנועיות ובטיחות בדרכים - מידע והמלצות

 
 

מאת: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מחבר: ד"ר יעל הדר

הקלנועיות בישראל בהקשר של בטיחות בדרכים: מהי קלנועית, תוך עריכת השוואה למדינות שונות בעולם; נתונים אודות תאונות ופגיעות בשש השנים האחרונות בישראל; בעיות הבטיחות בשימוש בקלנועית; והמלצות הרלב"ד לשינוי התקינה בנושא.

העלייה בתוחלת החיים, והשיפור של איכות החיים בגיל מבוגר, מעלה את הצורך של אנשים מבוגרים להתנייד בצורה עצמאית (Pai & Shaw, 2018; Lee et al, 2018). הקלנועית (Power Scooter, Mobility Scooter, Motorized Mobility scooter) הופכת לשחקן מרכזי ביכולת של מבוגרים לשמור על עצמאותם, וישנו גידול בשימוש בקלנועיות ( Mortenson & Kim, 2016).

לפיכך, בטיחותה של הקלנועית, חשובה ביותר (Pai & Shaw, 2018).

מטרת נייר זה הוא לבחון את תחום הקלנועיות בישראל בהקשר של בטיחות בדרכים בכמה היבטים: הבנה לגבי מהי קלנועית, תוך עריכת השוואה למדינות שונות בעולם; נתונים אודות תאונות ופגיעות בשש השנים האחרונות בישראל; בעיות הבטיחות בשימוש בקלנועית; והמלצות הרלב"ד לשינוי התקינה בנושא. יש לציין, כי נייר זה אינו עוסק ברכב תפעולי או בגולפית, שמטרותיהם על פי החוק שונות לחלוטין, וכך גם האזורים בהם מתניידים.

אישה נוסעת בקלנועית


על פי פקודת התעבורה הקלנועית מוגדרת כרכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון או מוט הגוי. היא מיועדת לנוסע אחד או
שניים בלבד ומהירות הנסיעה המירבית אינה עולה על 12 קמ"ש. תכליתה העיקרית לשמש את אוכלוסיית המבוגרים והמוגבלים המתקשים בניידות ולכן עם גידול האוכלוסייה המבוגרת גם

השימוש בקלנועיות עולה. כלי הרכב הנ"ל קלים לתפעול, זולים יחסית, ושימושיים למרחקים קצרים.

בארץ, בדומה למרבית מדינות העולם המערבי, לא נדרשים רישיון נהיגה, רישוי, הדרכה או אישור רפואי על מנת לרכוש ולהשתמש בקלנועית. עם זאת, במידה ורוכשים קלנועית ישירות מן החברה ניתנת הדרכה בבית הלקוח, ומומלץ לעבור הערכה רפואית לפני השימוש כדי להתאים את הרכב האופטימלי ללקוח ולהבטיח את כשירותו לנהיגה. לפי החוק, מותר להשתמש בקלנועית מגיל 16 ולנכים מגיל 14. הקלנועית מוגדרת על ידי החוק כמקבילה להולך רגל ולכן צריכים המשתמשים בה לנוע על המדרכה, ולרדת לכביש רק על מנת לחצותו. עם זאת, החוק מכיר במספר סייגים לכלל זה, בין היתר, מותר לנוע: על כביש בתחומי קיבוץ או מושב, ובתחום העירוני אם אין מדרכה לצד הכביש, אם לא ניתן לעבור במדרכה בשל מידותיה או מכשולים שיש עליה ואם לא ניתן לעלות או לרדת מן המדרכה. בנוסף, אסור לקלנועיות לנוע בכבישים בין עירוניים.

לאור העובדה שקלנועית אינה דורשת רישוי או רישום, ישנו חשש שהכלי יהפוך לאטרקטיבי לצעירים, ולא רק שלא ימלא את יעדו, אלא גם עלול לגרום להיפגעות בקרבם או להיפגעות של אחרים. הסיבה לחשש היא בעיקר עלייה באטרקטיביות הקלנועיות הסגורות ומעוצבות בחדשנות. לאור זאת נושא הקלנועיות הועלה לסדר היום, ונדרש שינוי בהסדרת השימוש בכלים. ההצעה לשינוי תובא בהמשך המסמך, תחת המלצות הרלב"ד.

 

ברוב המדינות, כמו גם בישראל, הקלנועית מסווגת כהולך רגל (2019 Owonuwa). להלן פירוט הרגולציות ביחס לקלנועיות בבריטניה, אוסטרליה, קנדה, ארה"ב וניו זילנד.

תאונות ופגיעות

ההיפגעות בתאונות במעורבות קלנועית כוללת הרוגים אחדים בכל שנה, ומספר עשרות פצועים.

מלוח 2 עולה כי על פי נתוני המשטרה, בסך הכול נהרגו בשש השנים 2018-2013 15 אנשים, 38 נפצעו קשה ו-135 נפצעו קל. בתרשים 1 ניתן לראות כי מרבית הנפגעים, בכל דרגות החומרה, הם אזרחים ותיקים.

משתמשי קלנועית מאושפזים בבתי החולים, 2018-2017 (נתוני מכון גרטנר)

לוח 3 מראה שמרבית הפצועים שאושפזו בשנים 2018-2017 היו מעל גיל 75 חלקם אושפזו לתקופה ממושכת. ככלל, ככל שהגיל עולה, מספר משתמשי הקלנועית שאושפזו עולה. נתון זה אינו מפתיע. מה שמפתיע הוא שישנם צעירים משתמשי קלנועית שאושפזו. לגבי הצעירים, אין בידינו מידע האם אלו צעירים עם מוגבלות להם הקלנועית מיועדת, או צעירים ללא מוגבלות.

בעיות הבטיחות בשימוש בקלנועית

ישנן מספר בעיות בטיחות הנוגעות לשימוש בקלנועית. ניתוח הבעיות נעשה משלוש זוויות מבט:

  1. ההתנהגות יכולות האוכלוסייה המבוגרת בתפעול הכלי.
  2. התשתית תשתית שאינה הולמת לנסיעה בטוחה.
  3. הכלי קלנועית אטרקטיבית לצעירים.

התנהגות: יכולות האוכלוסייה המבוגרת בתפעול הכלי

בעיות קוגנטיביות - אחת הסיבות לשלילת רישיון הנהיגה היא ירידה בתפקוד הקוגנטיבי ברמה שעלולה לפגוע ביכולת של אדם לשמור על בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו כאשר הוא נוהג בכלי רכב במרחב הציבורי. אי לכך, ייתכן ואדם עם בעיות כאלו אינו בטוח גם בקלנועית שנוסעת על מדרכה (
Gibson et al, 2011; Scott-Parker & Shelswell, 2018).

בעיות מוטוריות - קשיים ביכולת פיזית בתפעול הכלי עלולים לגרום לחוסר יציבות ולחוסר יכולת להניע את הכלי בבטחה (2019 ,Owonuwa).

יש להדגיש, כי על אף הסיכונים המצוינים לעיל, ישנה עדיפות לשימוש בקלנועית על פני רכב מנועי בכביש ציבורי. יתרונותיה של הקלנועית ברורים גם למקרים בהן יש בעיות ביכולות האוכלוסייה המבוגרת בתפעול הכלי.

תשתית: תשתית שאינה הולמת לנסיעה בטוחה

הקלנועית מחויבת להתנייד על מדרכה. לשם כך, על המדרכה להיות רחבה דיה, ומתוחזקת ברמה שתאפשר נסיעה בכלי. בורות ומכשולים אינם מאפשרים שימוש בטוח בכלי על מדרכה. נוסף על כך, לעיתים גובה המדרכה אינו מאפשר לרדת ממנה בבטחה. מסיבה זו, לעיתים נצפה בנסיעת קלנועיות על הכביש. הקלנועית אמנם לא מיועדת לכביש, אך במצב שבו התשתית אינה מתאימה, לא נותר למשתמש אלא לנסוע על הכביש (Sullivan et al, 2014; Gitelman et al, 2017).

נסיעה על הכביש מהווה גורם סיכון משמעותית בפני עצמה, בעיקר בשל העובדה כי מהירות הקלנועית נמוכה מאוד, והפער בין מהירויות הרכבים הנעים על הכביש יוצרים מצב סיכון.

הכלי: קלנועית אטרקטיבית לצעירים

מטרתה של הקלנועית היא לסייע בניידות לאנשים המתקשים בכך מפאת גילם או בשל מצב בריאותי או פיזי שאינו מאפשר ניידות. עם זאת, לקלנועית יתרונות אינהרנטיים שעשויים להיות אטרקטיביים לכלי רכב בעיר בכלל: היא חשמלית, היא קטנה, זולה יחסית למכונית. בנוסף, אינה דורשת רישוי או רישום. על תכונות אלו הוסיפו היבואנים מזגן, אמצעי לשמיעת מוזיקה והגנה מפני גשם. הדבר הוביל להסתכלות שונה על הכלי, והפך אותו אטרקטיבי לצעירים או כ"רכב" שני.

 

הבעיה היא שאנשים שלא משתמשים בכלי כחליף לרגליים, לעיתים קרובות נוסעים איתו על הכביש ככלי רכב לכל דבר, או אף במרחב הבינעירוני, והסכנה לתאונה במעורבות כלי רכב אחרים היא רבה. בנוסף, השימוש בקלנועית נעשה לעיתים על ידי אנשים ללא רישיון. אלו אינם יודעים כיצד להתנהל בכביש. בין אם לא רכשו את הידע, ובין אם רישיונם נשלל מסיבות אחרות.

המלצות

בהמשך למידע שהוצג בנייר זה, ולאחר שהקלנועית שווקה בישראל כ"בימבה חשמלית" - כלי ממונע לא מרושיין- להלן המלצות הרלב"ד לגבי קלנועיות בישראל:

♦ סיווג הקלנועית - יש להמשיך ולסווג את הקלנועיות כ"הולך רגל" ללא צורך בשינוי בחוק. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי תשתית המדרכות בארץ לא תמיד מאפשרת נסיעה בטוחה ורציפה על המדרכות, ולכן משתמשי קלנועית נאלצים לרדת אל הכביש. יש לתת את הדעת על הבעייתיות של מצב זה ולשאוף לפתרונות תשתיתיים שיאפשרו נסיעה בטוחה ורציפה על המדרכה.

הגבלת השימוש בקלנועית למי שניתן לו היתר לכך נוכח מצבו הרפואי או גילו - אמצעי עזר לניידות זה משמש כתחליף להליכה, ועל כן המשתמשים בו צריכים להיות אנשים שלהם בעיית ניידות. אין מדובר רק בבעלי תו נכה שזוהי בעייתם, אלא באנשים שמתקשים בניידות בשל מחלה או בשל גילם. היתר רפואי ניתן בקווינסלנד, אוסטרליה, לדוגמה.

הגבלת מהירות נסיעתה המקסימלית של קלנועית ל-6 קמ"ש, מהירות הליכה מהירה של הולך רגל - כלי שנוסע על מדרכה עליו להתנייד במהירות בה מתניידים על מדרכה, תוך שמירה על משתמשי הדרך הפגיעים ביותר. לכן, יש להוריד את מהירות הקלנועית ל-6 קמ"ש.

פיקוח על היעדר אפשרות לשינוי מהירות מרבית של קלנועית.

סימון הכלים - סימון הכלים יאפשר את זיהויים, ובכך לא תהא בעיית הבדלה בינם לבין רכבים אחרים הדומים להם, אך מהירים בהרבה. סימונם יקל על האכיפה.

 


למאמר המלא הכולל תרשימים וביבליוגרפיה - לחצו כאן
  

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד