การปฏิวัติอิสราเอลให้เป็นประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ | The Accessibility Evolution of Israel

 
 

การปฏิวัติอิสราเอลให้เป็นประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้


 


อิสราเอลซึ่งเป็นประเทศใหม่ขนาดเล็กและมีประชากรเพียง 9 ล้านคนเป็นแบบอย่างชั้นนำระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าถึงได้และครอบคลุมทุกคนมากที่สุดในโลกอิสราเอลเป็น "คลื่นลูกใหม่" ในด้านการเข้าถึงได้และการไม่แบ่งแยกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาประเทศอิสราเอลยังกลายเป็นสถานที่ที่ซึ่งผู้พิการประเภทต่างได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเคารพสิทธิที่เท่าเทียมกันและช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

 

เกี่ยวกับองค์กร Access Israel

 

ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศอิสราเอล Access Israel ได้เร่งกระบวนการการทำให้ประเทศเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านกิจกรรมต่าง มาตลอดระยะเวลา 20 ปี และกลายเป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศ รวมทั้งที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการขององค์การสหประชาชาติ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมากจากโครงการริเริ่มที่หลากหลาย กิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนารูปแบบของธุรกิจต่าง โดยมุ่งให้ประเทศอิสราเอลเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง

 

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานด้วยกัน รวมทั้งให้โอกาสเราแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย

Additional links:

https://www.haaretz.com/haaretz-labels/power/1.5723764

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2285&ArticleID=68146

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=32998

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=26119

https://newzhook.com/story/disability-famous-top-20-disabled-people-global-voice-must-follow-haben-girma-crip-camp-greta-thunberg-alice-wong-yuval-wagner-brolylegs-mike-hess-phelps-judith-neumann/ENGLISH > 


 

 


 

 

PrintSubmit response
עבור לתוכן העמוד