การท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ในประเทศอิสราเอล | Accessible Tourism in Israel

 
 

การท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ในประเทศอิสราเอล


 

อิสราเอลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้คนทั่วโลก ผู้คนเดินทางไปอิสราเอลด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความสำคัญทางศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียว ธรรมชาติอันสวยงาม ทะเลเดดซีที่มีเอกลักษณ์ นครเทล อาวีฟ เมืองสวรรค์ของงานเลี้ยงยามราตรี และอีกมากมาย ทุกวันนี้อิสราเอลกลายเป็นที่รู้จักในด้านการท่องเที่ยวที่ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้

 

กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งรัฐอิสราเอลเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ และพยายามอย่างมากที่จะทำให้มั่นใจว่าการท่องเที่ยวในอิสราเอลสามารถเข้าถึงได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุม เหมาะสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กระทรวงกำลังทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ผ่านช่องทางต่าง รวมถึงการออกกฎหมาย หรือแม้กระทั่งมอบหมายให้พนักงานสานต่อเจตจำนงค์เหล่านี้และผลักดันประเด็นสำคัญดังกล่าว

 

อิสราเอลตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้อิสราเอลยังตระหนักถึงการเข้าถึงได้และไม่แบ่งแยกผู้พิการว่าเป็นสิ่งสำคัญ มีประโยชน์ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในการสานสัมพันธ์กับประเทศต่าง ทั่วโลก การท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอิสราเอล

 

อิสราเอลมีกฎระเบียบและกฎหมายจำนวนมากสำหรับข้อกำหนดด้านความสามารถในการเข้าถึง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนากฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นได้ใจว่าโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ จะสามารถเข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกคนอย่างแท้จริง แง่มุมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ คือนอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการเข้าถึงได้ทางกายภาพแล้ว ผู้ให้บริการยังต้องให้บริการที่เข้าถึงได้และครอบคลุมทุกคน นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการพิสูจน์ข้อมูลที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายความว่าสถานที่ใดก็ตามที่นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม จะต้องสามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพ ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการที่เข้าถึงได้ ทำให้เว็บไซต์และระบบการจองสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งเผยแพร่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าถึงได้ และการปรับเปลี่ยนใด ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้ทุพพลภาพ

 

นอกจากนี้ในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ยังสนับสนุนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disability) องค์การสหประชาชาติกำหนดให้คนพิการเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นประชากรเป้าหมายจำนวนมากสำหรับการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ ในอิสราเอล เกือบร้อยละ 29 ของนักท่องเที่ยวมีความต้องการการเข้าถึงได้บางประการ เนื่องด้วยความทุพพลภาพหรืออายุ (นอกจากจะมีครอบครัวหรือผู้ดูแลที่จะเดินทางไปด้วย) ในโลกนี้มีนักท่องเที่ยวประมาณ 200 ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึง ดังนั้นการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้จึงมีศักยภาพทางธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างมาก ทั้งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสาขานี้

 

อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังมีความท้าทายอีกมากที่รออยู่ในอนาคต ในการทำให้การท่องเที่ยวเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เช่น

·        การปรับปรุงการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง และรถโดยสารนำเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้ทุพพลภาพ

·        การเพิ่มจำนวนห้องพักในโรงแรมที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อรองรับการเข้าพักของคนกลุ่มใหญ่

·        การเพิ่มจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้

·        การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ผู้ให้บริการการนำเที่ยวที่เข้าถึงได้

·        การให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีรายละเอียดมากขึ้น เกี่ยวกับการเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุพพลภาพ

 

Access Israel เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงได้และการไม่แบ่งแยกสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม และเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ความเคารพ และดำรงชีวิตอิสระอย่างแท้จริง ในบรรดาโครงการต่าง เราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ในโรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ การขนส่งสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทางที่เข้าถึงได้

Additional links:

htps://jewishweek.timesofisrael.com/israels-most-accessible-sites/

https://www.israel21c.org/israels-top-10-accessible-hotels-for-travelers-with-disabilities/

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=32989

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=28025

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=24934

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2131&ArticleID=22940

https://www.aisrael.org/?CategoryID=3254&ArticleID=67880

https://www.aisrael.org/?CategoryID=3582&ArticleID=67660

https://www.travelandleisure.com/travel-news/jerusalem-wheelchair-accessibility

https://www.touristisrael.com/accessible-travel-israel/12347/


ENGLISH >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintSubmit response
עבור לתוכן העמוד