הרשמה לסדרת הרצאות לעורכי דין ויועצים משפטיים

הרשמה לכל הסדרה בטבלה מטה במחיר כולל ומיוחד בסך 490 ש"ח
מחיר: 490

 

נושא המפגש

תאריך

מפגש 1

מבוא לנגישות- הכרות עם עולם הנגישות, מושגי יסוד ועקרון חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

יום שני- 5/9

מפגש 2

סביבה משפטית- מבנה חקיקת חוק שוויון זכויות + התמקדות בפטורים ואחריות פלילית

יום חמישי- 15/9

מפגש 3

מתו"ס- מבנה חדש/ קיים, מקום שאינו בניין ופארקים+ מפגש עם אדם עם מוגבלות פיזית

יום שני- 19/9

מפגש 4

נגישות השירות +מפגש עם אדם עם מוגבלות 95 ש"חבלתי נראית

יום שני- 3/10

מפגש 5

נגישות אתרי אינטרנט ומסמכים + מפגש עם אדם עם מוגבלות בראייה

יום חמישי-20/10

מפגש 6

העסקת עובדים עם מוגבלות + מפגש עם אדם עם מוגבלות בשמיעה

יום שני- 24/10

מפגש 7

תפקיד היועץ המשפטי בתהליך הנגשת הארגון או העסק

יום שני- 31/10

הדפס
עבור לתוכן העמוד