מדיניות דמי ביטול השתתפות בקורס של עמותת נגישות ישראל

 
 

דמי הביטול בקורס


בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981
(להלן: "החוק") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן תשע"א 2010 (להלן: "התקנות"),

ניתן לבטל השתתפות בקורס תוך 14 יום ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי המנוחה טרם הוחל השירות.

ביטל משתתף את הרישום במסגרת הימים הללו, יקבל חזרה את כספו, זולת דמי ביטול של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

בכל מקרה, קיימת אפשרות "להקפיא" השתתפות בקורס וזאת עד לתיאום מועד חלופי או לתאם מועד חלופי מראש כאשר אין באפשרות המשתתף להגיע לשאר מועדי הקורס, יש לבצע זאת מול איש הקשר הרלוונטי בעמותה.

היה ומשתתף החליט להפסיק את השתתפותו בקורס, וזאת לאחר פתיחת הקורס, יהיה זכאי המשתתף להחזר של 25% מדמי הרישום, כאמור לעיל.

ביטול השתתפות בקורס ע"י אדם עם מוגבלות, עולה חדש ואזרח וותיק כהגדרתם בחוק, ניתנים לביטול בכל עת ובלבד שהקורס טרם הסתיים.

הדפס
עבור לתוכן העמוד