טסט טבלה

 
 

גה

 

שעות

 

שם ההרצאה

שם המרצה

 

8:00-8:30

 

 

 

התכנסות, הרשמה והתנסות חווייתית

 

 

8:30-9:00

פתיחה וברכות

 

 

 

9:00-9:50

 

 

 

 

 

10:55- 9:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:55-11:10

 

 

11:10-11:30

 

 

 

11:30-12:10

 

 

 

 

12:10-13:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:10-13:45

 

ראיון עם עו"ד ערן טמיר היועץ המשפטי של הנציבות אתגרים, תכניות לעתיד ושאלות ותשובות

 

 

 

תביעות נגישות סקירה, פילוח ודיון

 

 

 

 

 

 

 

 

הפסקה

 

 

דגשים בהנגשת שירותי האינטרנט בעקבות גל התביעות

 

 

נגישות מכונות לשירות אוטומטי, ומה בין הנגשת המידע להנגשת האינטרנט

 

 

פאנל מומחים, סוגיות משפטיות מורכבות בחקיקת הנגישות

 

 

 

 

 

 

 

 

הפסקת צהריים

 

 

 

עו"ד ערן טמיר, היועץ המשפטי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עו"ד מיכל שיק הר-טוב, נגישות ישראל

 

עו"ד מיכל שיק הר-טוב, נגישות ישראל

עו"ד רונית סיטון- זלקינד משרד מ.פירון

עו"ד ענר חפץ, משרד עו"ד יגאל ארנון 

עו"ד איתן ברוש, משרד עו"ד ZAG-S&W

עו"ד אלי אליאס, משרד עו"ד אליאס בן אריה

ד"ר ועו"ד יועד הלבסברג, ממונה תביעה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 

 

 

אלון זכאי, מייסד ומנכ"ל A-2-Z

אפרת בן יצחק ליבוביץ, נגישות ישראל

 

 

עו"ד מיכל שיק הר-טוב, נגישות ישראל 

 

 

 

 

מנהל הפאנל: יובל וגנר, נשיא ומייסד נגישות ישראל

משתתפים:

עו"ד עירית שביב שני, מנהלת מחלקת שאילתות, פטורים ופניות ציבור, נציבות

עו"ד לילך אילון-רפל , שערי מדע ומשפט

רחלי רגב, מורשית נגישות ומנהלת מחלקת יעוץ, נגישות ישראל

13:45-14:30

תעסוקת אנשים עם מוגבלות-חידושים ועדכונים בשנה החולפת

 

עו"ד סיגלית פורת גורנשטיין, תובעת

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

14:30-15:00

נגישות לצדק התאמת הליכים משפטיים

נעמר לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית, עמותת בזכות

 

 

 

 

   
   
   

 

 

1

 

 

 
   
   
  

 

 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד