תקן ישראלי חדש: נגישות מסמכים דיגיטליים באינטרנט

20/07/2020
 
 
תקן ישראלי חדש: נגישות מסמכים דיגיטליים באינטרנט

תקן ישראלי 5568 מתייחס לנגישות של תכנים באינטרנט. עם פרסום ההרחבה של התקן, ת"י 5568 חלק 2, מובאים כאן עיקרי דרישות התקן החדש בקצרה

התקן החדש מדגיש כי שניים מתוך ארבעת העקרונות של נגישות באינטרנט רלוונטיים למסמכים וכן את הסעיפים הספציפיים מתוכם. כל הקריטריונים המצוטטים להלן הם מתוך 2.0 WCAG.

עיקרון ראשון: ניתן לתפיסה בחושים (perceivable)

 • המידע והמרכיבים של ממשק המשתמש יוצגו כך שהמשתמשים יוכלו לקלוט אותם בחושיהם, לכן, צריך להבין שאדם עיוור לא יראה צבע או צורה מסוימים. למשל, לא לבקש "ללחוץ על הריבוע הכחול".
 • אלמנטים חזותיים במסמך, למשל תמונות או גרפים שמעברים מידע, יש להוסיף להם טקסט חלופי (קריטריון 1.1.1 מ-WCAG 2.0).
 • מבנה המסמך יהיה ברור והגיוני: הגדרת כותרות, רשימות ותגיות בצורה נכונה (קריטריון 1.3.1).
 • רצף ההקראה של תוכן המסמך יוגדר בצורה נכונה - רלוונטי למצגות קבצי PDF וכדומה (קריטריון 1.3.2).
 • הבנת כל אלמנט במסמך לא תהיה תלויה רק בחוש מסוים, לדוגמא: שמיעה, "כאשר נשמע צפצוף לחץ כאן" (קריטריון 1.3.3) או ראייה, ובפרט צבע: "לחץ על הצבע האדום" (קריטריון 1.4.1).
 • ניגודיות בין הטקסט לרקע, ביחס של לפחות 1 ל 4.5 לטקסט רגיל ו-1 ל-3 בטקסט גדול (קריטריון 1.4.3). לא חל על סמלול (לוגו).
 • יש להשתמש רק "בטקסט חי" ולא בתמונה של טקסט, לדוגמא: במסמכי PDF סרוקים (קריטריון 1.4.5). לא חל על סמלול (לוגו).

עיקרון שני: ניתן לתפעול (operable)

 • המרכיבים של ממשק המשתמש והניווט יהיו ניתנים לתפעול.
 • לשם המסמך תהיה משמעות שמתארת את הנושא או המטרה שלו (קריטריון 2.4.2).
 • אם במסמך יש קישור, נדרש שיהיה לו טקסט חלופי והמשמעות שלו תהיה ברורה ולא רק "לחץ כאן" וכדומה (קריטריון 2.4.4).
 • כותרות ותוויות יהיו משמעותיות, גם מבחינה מבנית של חשיבות במסמך (למשל רמת הכותרת וכדומה) וגם מבחינת משמעות הטקסט (קריטריון 2.4.6).

מידע מורכב

 • מסמכים הכוללים מידע מורכב, לדוגמה תרשימים, משוואות, נוסחות, גרפים וטבלאות מרובות שכבות, ילּווו בתיאור חלופי טקסטואלי מקצועי ככל שניתן.


תקן ישראלי 5568 חלק 2: קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים >>

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד