עודכן ת"י 5568 לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים

20/07/2020
 
 
עודכן ת"י 5568 לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים

ב 8 ביוני 2020 התפרסם ברשומות ילקוט הפרסומים אישור על עדכון תקנים בעמוד 6462

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי"ג 1953- בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, התשי"ג 1953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6 (א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 5568 חלק 2 - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים, ממאי 2020 ;

לכל העוסקים בנגישות השרות והנגשת אתרים יש לפעול לפי הנחיות תקן זה.

בהצלחה

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד