עמדת נגישות ישראל בנושא הרביזיה המוצעת בתקנות נגישות אתרי אינטרנט

"נגישות ישראל" מובילה מזה תקופה ארוכה רביזיה בתקנה 35 להנגשת אתרי אינטרנט, במטרה לאזן בין הצורך בנגישות מחד ובין הקושי ביישום החובה מאידך. השבוע התפרסם נוסח עדכני של הרביזיה לאישור הכנסת
24/08/2017
 
 
סמל נכה בכיסא גלגלים בתצוגת סייבר

עמותת נגישות ישראל מובילה מזה תקופה ארוכה רביזיה בתקנה 35 שעניינה חובת הנגשת אתרי אינטרנט.
מטרת הרביזיה הינה ליצור איזון בין הצורך בנגישות מחד ובין הקושי ביישום החובה ולקונות רבות שהתגלו בתקנה 35 מאידך.

העמותה פעלה רבות לקידום הרביזיה מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וגורמי עניין רבים אחרים.

השבוע התפרסם נוסח עדכני של הרביזיה לאישור הכנסת לאחר שעבר שינויים על ידי משרד המשפטים והאוצר.
הנוסח הנ"ל ידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ביום 5.9.2017 .


עיקרי הרביזיה:

1. חובת הנגשת מסמכים - תהיינה החל מ 26/10/2017 , טפסים למילוי במחשב יהיו נגישים גם רטרואקטיבית ובהתאם להנחיות התקן ישראלי 5568 – חלק 2 [חלק חדש שבימים אלה מנסח הנחיות והחרגות להנגשת מסמכים].

2. תביעות לא יתאפשרו ללא שליחת הודעת דרישה לתיקון ומתן 60 יום לתיקון (עד התיקון ינתנו חלופות נגישות).

3. תכני צד שלישי – האחריות להנגשה איננה על בעל האתר.

4. אפליקציות - נדרשות לעמוד בתקן הישראלי ובהנחיות מערכות ההפעלה בהן פותחו לעניין נגישות ולפחות לשתי מערכות הפעלה.

5. או – או – חייב שיש לו אתר מותאם לאינטרנט וגם יישום המעניקים שירות זהה, חייב להנגיש רק אחד מהשניים ויפרסם קישור לאופציה הנגישה.

6. תכני וידיאו – כתוביות לקטעי ווידיאו מוקלטים תיהנה חובה רק לרשות ציבורית או חברות עם מחזור ממוצע מעל 5 מיליון ₪.


7. הצהרת נגישות / פרטי רכז– חובה לפרסם הצהרת נגישות כולל מידע בדבר התאמות הנגישות ופרטי רכז הנגישות ובהתאם להנחיות התקן
    הישראלי 5568.

8. פטורים ודרישות מופחתות

  • פטור 1 טכנולוגי ע"י מורשה נגישות ואיש מקצוע - יהיה תקף ל 3 שנים וניתן להארכה לשלוש שנים נוספות כאשר מעבר לכך נדרש אישור בידי נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • פטור 2 כניסה מוגבלת 500 משתתפים- פטור מראש מהנגשה כאשר נדרשת הרשמה מראש או יש פחות מ 500 משתתפים בו זמנים. אלא אם אדם עם מוגבלות מבקש התאמה.
  • פטור 3 לעוסק פטור או לעסק עם מחזור שנתי ממוצע שאינו עולה על 100,000 ₪ - פטור לחלוטין מנגישות.
  • פטור 4 לחייב שהמחזור השנתי הממוצע אינו עולה על 300,000 ₪ - פטור לחלוטין מנגישות עד 26.10.2020.
  • פטור 5 לחייב שהמחזור הממוצע שלו גבוה מ- 300,000 ₪ ואינו עולה על 1,000,000 ₪ - רק אתרים קיימים יהיו פטורים מנגישות ובלבד שדרכי ההתקשרות עימו יהיו נגישות. הפטור תקף ל- 3 שנים ולאחר 3 שנים נדרש החייב לבצע בדיקה נוספת כדי לראות אם עומד בתנאי הפטור. אתרים חדשים לעומת זאת יידרשו להיות נגישים באופן מיידי.
  • פטור 6 פטור נגישות פרסומות - אין צורך להנגיש פרסומות ובלבד שישנה חלופה נגישה למידע על השירות המופיע בפרסומת.
  • פטור 7 פטור רשת חברתית – פטור אם תשתית הרשת החברתית אינה מאפשרת נגישות.


עמדת העמותה

עמותת נגישות ישראל פועלת לקידום הנגישות תוך שמירה על איזונים בין קהל המשתמשים – אנשים עם מוגבלות וקשישים המהווים 29% מאזרחי המדינה לבין המטמיעים השונים (ציבורי, עסקי, מלכ"רי).

העמותה סבורה כי הרביזיה הינה מבורכת באופן עקרוני.
יחד עם זאת, העמותה רואה בחומרה רבה את הפטור הגורף מהנגשת מסמכים משנת 2015 והחלת החובה רק מסוף 2017 משתי סיבות:
האחת: עסקים רבים פעלו ברוח החוק ובהתאם להנחיות משרד המשפטים, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והנגישות מסמכים שהועלו לאתר החל מאוקטובר 2015.
השנייה: הלקח הנלמד משינוי זה והשפעתו העתידים על הטמעת הנגישות העתידית, גופים יעדיפו לא להנגיש ולחכות לדקה ה- 90, להפעיל לחץ על משרדי האוצר והמשפטים ולייצר הקלות הנגשה.

תקנות הנגישות לאתרי אינטרנט התפרסמו כבר ב 2013 – לפני ארבע שנים. בהחלט זמן סביר להערכות והטמעה.

עצוב ביותר שאתרים של משרדי ממשלה רבים יכילו מסמכים רבים וחשובים באתריהם שאינם נגישים !!

הנפגעים הינם אזרחי המדינה – אזרחים עם מוגבלות, להם המדינה אמורה להיות מחויבת לשוויון זכויות והזדמנויות ע"פי חוק ועל פי אמנת השוויון הבינלאומית עלייה ישראל חתומה.


מטמיעים יקירים,

אנו לרשותכם, אם הנגשתם, פעלתם כחוק ובעיקר פעלתם באחריות תאגידית, חוקית, מקצועית וחברתית.

אנו האנשים עם מוגבלות מעריכים זאת מאוד.

בכל שאלה או הבהרה
צרו קשר ואנו כרגיל תמיד למען המטרה.

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד