המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - משרד הכלכלה
המטה פועל לשילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בעבודה, הן כשכירים והן כעצמאים, תוך דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם, שכר עבודתם ותנאי עבודתם.

סמל המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי - אגף השיקום
הביטוח הלאומי רואה בשיקום מקצועי, של מי שחלו או נפגעו בתאונות במהלך חייהם- ערך מרכזי. תהליך השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.

עבודה נגישה  - אתר דרושים לאנשים עם מוגבלות המוביל בישראלפורטל עבודה נגישה
פורטל חדשני, שנועד לשרת אנשים עם מוגבלות המבקשים להשתלב בשוק העבודה, את המעסיקים המעוניינים לקלוט אנשים עם מוגבלות לעבודה ואת גופי הליווי וההשמה המתמחים בצרכי אוכלוסייה חשובה זו.
בלוח ניתן למצוא משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות, מידע וכלים למציאת עבודה, תמיכה למעסיקים ומידע מקצועי לנותני השירותים בתחום.

כל זכותכל זכות - תעסוקת אנשים עם מוגבלויות
לאנשים ונשים עם מוגבלויות יש לרוב רצון רב להשתלב במעגל העבודה ולצורך זה קיימת מערכת רחבה של זכויות ותכניות שמסייעות להם במציאת עבודה. הפורטל מרכז מידע ייעודי בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.

לוגו המוסד לביטוח לאומיביטח לאומי - החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד - חוק לרון
"ועדת לרון" הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. לאור המלצות הוועדה, החל ב-1.8.09 נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד.

בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות - המוסד לבטיחות וגיהותבטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות - המוסד לבטיחות וגיהות
במסגרת פעילות המוסד לבטיחות ולגיהות, פועל תחום קידום בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות בשוק העבודה הרחב, בין אם בתעסוקה חופשית ובין אם בתעסוקה מוגנת

Next Page 

עבור לתוכן העמוד