התוכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי

29/09/2016
 
 
שישה זוגות ידיים יוצרים מעגל

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, שבמשרד הכלכלה והתעשייה, מפעיל בשיתוף מינהל הרכש במשרד האוצר תוכנית בת שני מסלולים נפרדים בהם משתלבים אנשים עם מוגבלות העונים על תנאי סף מוגדרים, בעבודה בתפקידים שונים במגזר הציבורי תוך ליווי מקצועי תומך והכשרה תוך כדי עבודה, לתקופות זמן מוגבלות במטרה להעצים את יכולותיהם המקצועיות והתעסוקתיות לקראת שילוב בתפקידים איכותיים בשירות הציבורי או במגזר הפרטי.

המשתלבים בתוכנית מועסקים על ידי זכייניות חיצוניות המתמחות בהכשרה ושילוב של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה בתנאים מקבילים לעובדים בשרות הציבורי.

 

במסגרת התכנית מוצעים 2 מסלולים:


מסלול אחד - שילוב אקדמאים עם מוגבלות ככח אדם מקצועי בשירות הציבורי


מה מיוחד במסלול?

במסגרת המסלול משתלבים אנשים עם מוגבלות בתפקידים מקצועיים במשרדי ממשלה שונים בהתאם למקצוע אותו רכשו.

השכר לו יזכו המשתלבים יהיה בהתאם לתעריף נציבות שרות המדינה וההסכם הקיבוצי בכל משרד.

השתתפות במסלול:

המסלול מיועד לאנשים עם מוגבלות, הזכאים ל-60% נכות רפואית או 40% נכות נפשית או קוגניטיבית ומעלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שרכשו השכלה אקדמאית או מקצועית בהכשרות שאורכם לא פחת משנה במוסדות המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה וטרם חלפו 5 שנים מיום סיום לימודיהם.

 

בסמכות מנהל הרכש להחריג אנשים שאינם עומדים בתנאי הסף על-פי שיקול דעתו.

 

מסלול שני - שילוב אנשים עם מוגבלות כנותני שירותים במגזר הציבורי​​

 לידיעתכם - נכון להיום (29.9.16) המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה פועל לפרסום מכרז חדש לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי. על פי הוראת מינהל הרכש במשרד האוצר, ממשיך לפעול המכרז כסדרו אך נמנעת כל אפשרות לקליטת אנשים חדשים לתוכנית עד להסדרת המכרז החדש.

 

מה מיוחד במסלול?

במסגרת המסלול משתלבים אנשים עם מוגבלות בקשת רחבה של תפקידים לא מקצועיים במגזר הציבורי, החל מתפקידי פקידות וניהול לשכות, המשך בתפקידים של עוזרי מעבדה ומחקר, ארכיב, הנהלת חשבונות, מוקדים טלפוניים וכלה בתפקידי אחזקה, גינון ועוד.

במהלך העבודה זוכים המשתלבים בתכנית לליווי מקצועי רציף שמטרתו להעצים את יכולותיהם התעסוקתיות ולהכינם לקראת שילוב איכותי בעולם העבודה במגזר הציבורי או הפרטי.

השכר לו זוכים המשתלבים במכרז הוא שכר מינימום או שכר מינימום מותאם ובונוס על כל שעת עבודה המשתנה בהתאם לזכיינית.​

השתתפות במסלול:

התכנית מיועדת לאנשים עם מוגבלות הזכאים ל-70% נכות רפואית או 40% נכות נפשית או קוגניטיבית ומעלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

בסמכות מינהל הרכש להחריג אנשים עם מוגבלות שאינם עומדים בתנאי הסף על-פי שיקול דעתו.

 

מידע לרשויות ולתאגידים ממשלתיים נמצא באתר משרד הכלכלה

רשויות מקומיות ותאגידים ממשלתיים המעוניינים לרכוש שירותים במסגרת התוכנית זקוקים לאישור מינהל הרכש ומוזמנים לפנות לזכיינים, במסגרת כל מסלול, לקבלת מידע נוסף.

 

 מידע נוסף על התכנית ודרכי התקשרות באתר משרד הכלכלה - לחצו כאן

הדפס
עבור לתוכן העמוד