אושר בקריאה ראשונה: ייצוג הולם בגופים ציבוריים לעובדים עם מוגבלות

16/02/2016
 
 
עובדת בכיסא גלגלים בחדר ישיבות עם 3 עובדים נוספים

מליאת הכנסת אישרה ב-15.2.16 בקריאה ראשונה את הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת יואב קיש איציק שמולי, קארין אלהרר ומירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת.

לעניין חובת הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה, מוצע לקבוע כי ייצוג הולם ייחשב אם לפחות 5% מקרב העובדים הם אנשים עם מוגבלות. גם לגבי מעסיקים אחרים שהם גופים ציבוריים יראו ייצוג הולם אם 5% מקרב העובדים הם אנשים עם מוגבלות. בנוסף יחוייב מעסיק שהוא גוף ציבורי למנות ממונה תעסוקה שישמש כתובת לפניות העובדים והמעסיק בנושא ייצוג הולם ויהיה כפוף להנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מוצע שהשר הממונה על הגוף הציבורי יעביר דין וחשבון שנתי באשר לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדי הגופים הציבוריים שבתחום משרדו וכן תוכנית יעדים ומטרות בדבר יישום הייצוג ההולם לשנים הבאות. כהוראת שעה מוצע כי בשנה הראשונה לתחילתו של החוק המוצע יהיה אחוז העובדים עם מוגבלות 3% לעניין הייצוג ההולם במקום 5% שיחול מהשנה השנייה לתחילה ואילך.

דברי ההסבר


בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בדוח מבקר המדינה 64ג לשנת 2013 פורסמו ממצאים לגבי טיפול הרשויות בשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, לרבות הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. הדוח קובע בין השאר כי "שיעור העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה נמוך ועמד על 2.05% בלבד מעובדי המדינה בשנת 2010 אף ששיעורם באוכלוסייה היה למעלה מ-5%. עוד העלתה הבדיקה כי אף שהתקבלה החלטת ממשלה בינואר 2012 לייעד משרות לאנשים עם מוגבלות וכך לקדם ייצוג הולם בשירות המדינה, במועד סיום הביקורת עדיין לא פורסם מכרז למשרה ייעודית מעין זו. יוצא אפוא כי נציבות שירות המדינה לא פעלה באופן יזום לקידום ייצוגם ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה, והיקף העסקתם בשירות המדינה נותר נמוך כשהיה."

ח"כ שמולי: זה מהלך היסטורי עבור חלק גדול מהציבור בישראל. יותר מידי שנים מדינת ישראל אומרת לאנשים עם מוגבלות שבו בצד, קחו את הקצבה שלכם ואנחנו לא רוצים לשמוע מכם. תכלית המהלך הזה היא לפתוח את שערי החברה הישראלית ושערי התעסוקה הישראלית לציבור האנשים עם מוגבלות.

ח"כ קיש: כנסת ישראל יכולה להיות דוגמה ומופת לכל המגזר הציבורי בכל מה שנוגע לשילוב של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדי הכנסת. אנחנו רוצים להגיע למצב שהמגבלה של האנשים לא תהווה מגבלה, לפחות במה שנוגע לקבלה לעבודה.

27 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד