סרטון - הדרכה לבעלי חנויות ולעובדיהם לשירות רגיש ונגיש

 
 

"נגישות ישראל" ובנק הפועלים הפיקו סרטוני הדרכת נגישות לעסקים  שונים - סרטון זה מציג כללים וכלים בסיסיים להנגשת חנויות ללקוחות עם מוגבלויות: עיצוב המרחב הפנימי של החנות, ריהוט ושילוט מונגשים, אמצעי עזר לטובת לקוחות לקויי ראייה ושמיעה וכן כללי התנהגות בסיסיים בשירות, לשמירה על כבוד האדם.

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד