סרטון - הדרכה לבעלי מסעדות ולעובדיהם לשירות רגיש ונגיש

 
 

"נגישות ישראל" ובנק הפועלים הפיקו סרטוני הדרכת נגישות לעסקים שונים  - סרטון זה מציג כללים וכלים בסיסיים להנגשת מסעדות ללקוחות עם מוגבלויות: עיצוב המרחב הפנימי של המסעדה, ריהוט ושילוט מונגשים, אמצעי עזר לטובת לקוחות לקויי ראייה ושמיעה וכן כללי התנהגות בסיסיים בשירות, לשמירה על כבוד האדם.

 

 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד